Riskhantering

Riskhantering!

Information Security Survey

Säkerhetsbrotten ökar och innebär ofta stora ekonomiska förluster för de drabbade företagen, enligt en ny undersökning från PwC. Men det går att skydda sig genom att ta frågorna på allvar och arbeta proaktivt.

Läs mer
 

Riskhantering i CEO Survey

CEO Survey

24% av svenska VD:ar säger att deras förtroende för företagens förmåga att skydda sina personliga data har minskat de senaste tolv månaderna.

Läs om risk i CEO Survey
 

Kontakt

Patrik Nissén
Ansvarig partner Riskhantering
Linkedin ProfileLinkedIn
Email
Katja Severin Danielsson
Partner Riskhantering
Linkedin ProfileLinkedIn
Email