Cyber Security

Hur säker är din verksamhet?

Cyber Security handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet och affär i en värld där digitaliseringen sker i allt snabbare takt. Låt oss minska cyberriskerna och bygga ett säkert digitalt samhälle tillsammans.

CEO Survey 2023: Att ställa om och skapa förtroende i osäkra tider

CEO Survey, PwC:s årliga vd-undersökning som nu presenteras för tjugosjätte året i rad, bygger den här gången på svar från drygt 4 400 företagsledare i 105 länder. När vi summerar resultaten är bilden en helt annan än för ett år sedan. Stark optimism och framtidstro har förbytts i en mer dyster syn på tillväxt och ekonomisk utveckling. Samtidigt finns det ljusglimtar, bland annat när det gäller svenska bolags inställning till klimat- och förtroendefrågor.

Förändringarna i omvärlden återspeglas i hur företagsledarna ser på hoten mot tillväxt. Av de globala respondenterna oroar sig 40 procent för ökad inflation och minskad köpkraft, och 30 procent för makroekonomisk instabilitet.

Svenska vd:ar är generellt sett mer oroade än det globala genomsnittet, och det är olika ekonomiska faktorer i omvärlden som ses som det största hotet mot den egna verksamheten under de kommande tolv månaderna. Tyvärr ser vi samtidigt att andra stora utmaningar – exempelvis klimatförändringar och cyberhot – hamnar mer i skymundan.

kvinna och man läser på surfplatta om it-säkerhet

Molnen skapar dystra utsikter för cyberklimatet

Ökade attacker mot molntjänster väntas under 2022 och många organisationer har stora sårbarheter när det gäller cyberrisker kopplade till leverantörer och så kallade tredjeparter. Det här är några av resultaten i PwC:s globala undersökning "Digital Trust Insights 2022", där drygt 3 600 personer på ledande bolagspositioner har medverkat.

– Du kan inte bygga säkerhet för utmaningar du blundar för och just nu verkar tredjeparts- och leverantörsrisker vara den blinda fläcken för många organisationer, menar Anders Carlsson, som är ansvarig för affärsområdet Cyber Security på PwC. 

Enligt undersökningen så är det nämligen bara 40 procent som har en tydlig förståelse för riskerna i den egna organisationen när det gäller dataintrång genom tredje part. Vart fjärde bolag har nästan ingen eller inga kunskaper alls om riskerna.
 

"Du kan inte bygga säkerhet för utmaningar du blundar för och just nu verkar tredjeparts- och leverantörsrisker vara den blinda fläcken för många organisationer."

Anders Carlsson, ansvarig Cyber Security, PwC Security

Vad kan vi hjälpa dig med?

Strategi, risk och regelverk

Våra tjänster är designade för att skydda företag och myndigheter med hjälp av moderna metoder och verktyg.

Säkerhetsarkitektur

Datalagstiftning och regelverk

Baserat på ingångsvärden vi får från er kommer våra granskningar att ge en bedömning av statusen kring era implementeringar.

Lagar som vi gör analyser kring

Utbildning inom cyber

 

 

Säkerställ behörighetskontroll och var proaktiv i riskhanteringen

Under det senaste året har pandemin inneburit en enorm förändring för alla. Många organisationer har ökat användningen av digitala lösningar för möten och hemarbete. En del organisationer har varit förberedda och har enklare kunnat möta de nya användarbehov och krav som nu ställs på säkerhet. Andra organisationer och företag kämpar på för att leva upp till alla förväntningar och krav. Cyberattackerna har ett tydligt mål med sikte på medarbetarna.

Har ni behov av IAM-stöd?

Kontakta PwC:s experter på identitets- och behörighetskontroll inom Digital Identity och Digital Trust!

Läs mer om identitets- och behörighetskontroll (IAM)

Hur skapar man ett säkert samhälle?

Vilka är de viktigaste åtgärderna som myndigheter bör vidta för att förbättra säkerheten i vårt samhälle?
Läs mer i PwC:s nya rapport.
 

Läs mer om säkerhet

Hur hanteras tredjepartsrisker?

När digitaliseringstakten ökar i en organisation tillkommer nya tekniksamarbeten och outsourcing av verksamhet. Men det finns en baksida, ökade cyberrisker och operativa risker.

Läs mer om tredjepartsrisker

Digital säkerhet
 

Digital säkerhet handlar om att skydda den digitala närvaron och omfattar ramar och verktyg som kan användas för att säkra identitet, tillgångar och teknik.

Läs mer om digital säkerhet

 

Klicka in och ta del av inspelningarna från Finansdagen 2022!

Tack för i år! Hoppas att du hade en givande dag, att du kanske till och med vill titta på valda delar igen eller dela med någon som du känner? Sändningen finns publicerad i sin helhet och kan ses i efterhand på eventsidan Finansdagen 2022. Här hittar du även klipp till specifika programpunkter: Omvärldsspaning och trender, Sverige i fokus: Hur påverkas finansbranschen?, ESG – en hållbar finansbransch och Framtidens bank och försäkring.
 

Kontakta oss

Anders Carlsson

Anders Carlsson

Director, Cyber Security and Digital Trust, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 63

Paul Brady

Paul Brady

Director, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 10

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide