Cyber Security

Hur säker är din verksamhet?

Cybersäkerhet för transformation, digitalisering och förändring

Cyber Security handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet i en värld där digitaliseringen sker i allt snabbare takt. Cybersäkerhet, integritet och privacyfrågor är mer högaktuellt än någonsin.

I dagens turbulenta omvärld och snabba digitaliseringstakt måste företag, organisationer och länder förbättra krisberedskapen och höja säkerhetsnivån för att möta en ny verklighet och skydda sig mot attacker och intrång. Låt oss minska cyberriskerna och bygga ett säkert digitalt samhälle tillsammans!

Ny rapport: Dataintrången alltmer kostsamma

Allt fler företag råkar ut för dataintrång som kostar dem mångmiljonbelopp. Det här visar PwC:s globala undersökning "Global Digital Trust Insights", med svar från närmare 3 900 personer i ledande befattningar. 

Ta del av Global Digital Trust Insights

Lär känna några av våra rådgivare 

Ulrika Fejne, PwC

Ulrika hjälper dig att få koll på tredjepartsleverantörer

Ulrika Fejne är rådgivare och expert inom området regelverk och riskhantering vid outsourcing. Med sin kunskap kan hon vägleda dig i arbetet med att bygga förtroende hos intressenter och skydda kritisk verksamhet genom att säkerställa efterlevnad av regelverk och minimera risker i samband med outsourcing.
Läs mer om Ulrika

Henrik J Petré, PwC

Henrik ger dig vägledning i de nya EU-direktiven för cybersäkerhet

Henrik Petré är rådgivare inom styrning, riskhantering och internkontroll. Han ger dig vägledning till att få organisationen och processerna på plats enligt EU-regelverken NIS2 och DORA.
Läs mer om Henrik

Magnus Lindkvist, PwC

Magnus hjälper dig att få koll på cyberriskerna

Magnus Lindkvist leder PwC:s rådgivningsverksamhet inom cybersäkerhet och hjälper dig att ta helhetsgreppet på säkerhetsfrågorna.
Läs mer om Magnus

Hallå där, Magnus Lindkvist, ansvarig för digital trust - och cyberverksamheten på PwC

Vi är i dag i hög grad digitaliserade. Allting hänger ihop och med det blir vi också allt mer sårbara för yttre hot och attacker.

Se filmen och lyssna på Magnus Lindkvist när han berättar om varför dessa frågor är så viktiga. Magnus leder PwC:s digital trust- och cyberverksamhet.

Kontakta Magnus

Kontakta oss

Paul Brady

Paul Brady

Director, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 10

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Följ oss i sociala medier