Ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna.

Vi har stor erfarenhet av de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras. Kontakta oss om du vill veta mer!

Välkommen till årets viktigaste seminarier för ideella organisationer den 18 och 19 mars.

Hur ser svenskarnas förtroende för ideella organisationer ut 2019? Hur påverkas synen på ideella organisationer av alla pågående samhällsförändringar? Nya rapporten "Tillit och fördom 2019" från PwC och FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) ger dig svaren.

Välkommen till inspirerande lunchseminarer där du tar del av de senaste insikterna kring svenskarnas förhållande till ideella organisationer. Träffa högintressanta gästtalare och få kunskap som kan utveckla din verksamhet! 

Göteborg 18 mars. Anmäl dig här!

Malmö 19 mars. Anmäl dig här!

 

 

 

Anmäl dig till tre workshops om effektmätning och -rapportering för ideella organisationer

Anmäl dig här >>

PwC välkomnar dig till tre sammanhängande workshops som ger dig kunskap om verktyg och metoder för att mäta, utvärdera och rapportera om organisationens effekter. Målet är att du ska ha arbetat fram en konkret plan för din ideella organisations fortsatta arbete med effektmätning och effektrapportering.

Workshoparna passar för effektrapportering enligt FRII:s krav, men lämpar sig för alla organisationer som vill redovisa för medlemmar, allmänhet eller finansiärer vad de åstadkommer för resultat och effekter.

Seminarieledare: Johan Sverker, PwC, och Annica Johansson, Reach for Change

Workshop 1 - 15 mars: Vad vill er organisation åstadkomma och hur fungerar det?

Målbild: Varje organisation har en skiss på sin förändringsteori inklusive sina antaganden

Workshop 2 - 28 mars: Hur kan man mäta och följa insatsen?

Målbild: Preliminär mått/datatabell för att mäta förändring enligt förändringsteori. Definierade mått och datakällor. Beskrivning av de mått ni skulle vilja använda, men där data i dag saknas.

Workshop 3 - 16 april: Hur vill er organisation berätta?

Målbild: Struktur för en anpassad effektrapport. Beskrivning av modell för att värdera den egna organisationens bidrag till förändring. Beskrivning av vilka berättelser som ska komplettera data för varje organisation.
 


Senaste rapporterna och artiklarna kring ideella sektorn

Kontakta oss

Lena Svensson

Ansvarig partner, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 36

Jonas Grahn

Partner och auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 22

Kristina Lundqvist

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 84

Följ oss i sociala medier