Ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna.

Nominera årsredovisningar till utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn"! Visa andra vad ni lyckats bra med vid upprättandet av er redovisning. Få inspiration av andra organisationers redovisningar. 

PwC uppmärksammar framstående årsredovisningar bland organisationerna i den ideella sektorn. För nittonde året bjuds nu in till att nominera redovisningar till den uppskattade utmärkelsen.

Läs mer om "Årets redovisning i den ideella sektorn"

 

Årsmöten och formalia inom ideell sektor i kristider

Covid-19-krisen påverkar just nu alla delar i vårt samhälle. Det finns ett antal viktiga faktorer som ideella föreningar, ekonomiska föreningar, trossamfund och stiftelser bör tänka på när det gäller årsmöten i en tid då Folkhälsomyndigheten uppmanar till social distans och att undvika fysiska möten.

Här kan du läsa en del om några av de vanligaste frågorna
 

storstad ovanifrån kvällstid

Finansiering av civilsamhället: nya utmaningar och möjligheter för ideella organisationer

Vad händer med finansieringen av civilsamhället när kommunernas ekonomi försämras, samtidigt som Sveriges demografi förändras och företagen börjar engagera sig i samhällsfrågor? Dessa och många andra frågor står i fokus i nya rapporten "Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?" som PwC och Giva Sverige lanserat.

Ladda ner och läs rapporten
 

Senaste rapporterna och artiklarna kring ideella sektorn

Kontakta oss

Johan Rönnkvist

Johan Rönnkvist

Partner, auktoriserad revisor, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 010-213 39 07

Jonas Grahn

Jonas Grahn

Partner och auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 22

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 84

Jens Persson

Jens Persson

Branschansvarig, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 74

Följ oss i sociala medier