Ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna.

Välkommen på frukostseminarium

Informationssäkerhet inom ideella sektorn - Hur styrs arbetet med informationssäkerhet på bästa sätt och vilka lärdomar finns att dra?

Tisdagen den 10 mars i Stockholm

Läs mer och anmäl dig här >>

Ideellt Forum 2019 – en dag på temat mätbarhet

Temat för årets upplaga av Ideellt Forum var det mätbara och det omätbara – ett samtal om det samtida mätbarhetssamhället. Årets arrangemang samlade drygt 150 personer i Bonnierhuset i Stockholm som tillsammans diskuterade aktuella frågor inom den ideella sektorn.

En av höjdpunkterna under dagen är utdelning av ”Utmärkelsen årets redovisning i den ideella sektorn”. Årets vinnare blev Naturskyddsföreningen.

Läs mer om Ideellt Forum 2019
 

Charlotte Rydh, Giva Sverige, och Johan Sverker, PwC

Charlotte Rydh, Giva Sverige, och Johan Sverker, PwC.

storstad ovanifrån kvällstid

Finansiering av civilsamhället: nya utmaningar och möjligheter för ideella organisationer

Vad händer med finansieringen av civilsamhället när kommunernas ekonomi försämras, samtidigt som Sveriges demografi förändras och företagen börjar engagera sig i samhällsfrågor? Dessa och många andra frågor står i fokus i nya rapporten "Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?" som PwC och Giva Sverige lanserat.

Ladda ner och läs rapporten
 


Senaste rapporterna och artiklarna kring ideella sektorn

Kontakta oss

Johan Rönnkvist

Ansvarig partner, Ideell sektor, PwC Sverige

Tel 010-213 39 07

Jonas Grahn

Partner och auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 22

Kristina Lundqvist

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 84

Följ oss i sociala medier