Ideell sektor

Lång erfarenhet av ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna.

Vår expertis inom ideell sektor


Vi har stor erfarenhet om de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Boken för ideella föreningar

Ideella föreningar har ingen egen lag, men ändå en flora av lagar, regler och normer att följa. Därför har PwC lanserat boken "Ideella föreningar". Den ska bidra till uttolkning, utveckling och utformning av god sed. PwC vill med hjälp av boken erbjuda föreningarna vägledning.


Senaste rapporterna och artiklarna kring ideella sektorn

Kontakta oss

Lena Svensson
Ansvarig partner, ideell sektor
Tel 0709-29 36 36
Email

Jonas Grahn
Partner och auktoriserad revisor
Tel 0709-29 33 22
Email

Kristina Lundqvist
Skatterådgivare
Tel 0709-29 40 84
Email

Carina Sjögren
Partner Redovisning
Tel 0709-29 42 78
Email

Johan Sverker
Verksamhetskonsult
Tel 0709-29 39 17
Email

Följ oss