Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2023

Enligt rapporten ser fastighetsbranschen att investerare i fastigheter kommer att prioritera långsiktig stabilitet när inflation och räntor skapar oro. ESG och hållbarhet ses som en möjlig väg till omställning och transformation.

Fastighetsbranschen räknar med recession

Förra årets positiva tongångar har förbytts till moll, enligt PwC:s och Urban Land Institutes årliga rapport om den europeiska fastighetsmarknaden. Inflation och räntor skapar allt mer oro inom branschen. Hållbarhet och ESG ses som ett ljus i mörkret och en väg till omställning.

– Fastighetsbolagens förväntningar på lönsamhet har sjunkit dramatiskt sedan förra året, och återspeglar den oro som finns både när det gäller världsekonomin, branschen och geopolitiken. Sju av tio tillfrågade tror nu att Europa kommer att gå in i en recession innan årsskiftet, kommenterar Helena Ehrenborg, ansvarig för fastighetsbranschen inom PwC Sverige.

I förra årets undersökning uttryckte 52 procent ökad optimism för affärerna inför det kommande året. Nu har den siffran halverats. Även synen på lönsamhet och personalbehov faller stort.

Rapporten har även kartlagt de enskilda delar som oroar branschen. Den allt bistrare ekonomiska verkligheten får till följd att förra årets största orosmoln cybersäkerhet, nu dalar ner till en sjätteplats i rangordningen. I orostoppen hamnar istället inflation, ränterörelser och ekonomisk tillväxt i Europa.

"Fastighetsbolagens förväntningar på lönsamhet har sjunkit dramatiskt sedan förra året. Sju av tio tillfrågade tror nu att Europa kommer att gå in i en recession innan årsskiftet."

Helena Ehrenborg, ansvarig för fastighetsbranschen inom PwC Sverige.
Se sändningen från presentationen 19 januari 2023
Omslag ETRE

Om rapporten

"Emerging Trends in Real Estate® Europe 2023" baseras på en undersökning med 1 038 aktörer inom den europeiska fastighetsbranschen. Syftet är att skapa insikter om förutsättningar, utmaningar och trender inom fastighetsbranschen. Rapporten tas fram av PwC och Urban Land Institute.

ESG och hållbarhet leder vägen framåt

Hela 93 procent av de medverkande i undersökningen menar att en klimatmässigt och socialt hållbar verksamhet är de viktigaste faktorerna för framgångsrik transformation under de kommande 20 åren. Nästan lika många - 87 procent - ser det som viktigt att skapa social påverkan vid sidan av en ekonomisk avkastning.

– Det är oerhört intressant att se hur branschen nu unisont tar stora steg mot förändring, och gör både klimatmässiga och sociala frågor till del av affärsbesluten. Allt från att reducera klimatpåverkan till ökad mångfald och inkludering, menar Helena Ehrenborg.

ESG är inte något som bara är bra att ha eftersom alla intressenter; tillsynsmyndigheterinvesterarebefintliga och potentiella anställda ställer allt högre krav. Rent finansiellt kan en tydlig plan för ESG-arbetet påverka resultatet genom att hjälpa till att beräkna risken mer effektivt, vilket kan förbättra både finansierings- och försäkringsvillkor.

Nästan 90 procent av de tillfrågade betonar vikten av att skapa sociala resultat vid sidan av ekonomisk avkastning under de kommande 20 åren, medan 60 procent identifierar vikten av att öka mångfalden i sina organisationer. Olika initiativ för mångfald, jämställdhet och inkludering har potential att bygga kreativitet och motståndskraft i organisationer som ibland har varit monokulturella.

Social hållbarhet i fastighetsbranschen

Allt fler fastighetsägare börjar engagerar sig i sociala utmaningar som otrygghet, utanförskap, och bostadsbrist. Utöver samhällsfördelarna så finns en tydlig ekonomisk vinning för de bolag som väljer att arbeta med ett socialt fokus.

PwC har gått igenom rapporteringen från 34 kända fastighetsbolag i Sverige. Mycket återstår att göra, men den tredjedel av bolag som ligger i framkant kan visa vägen till framgångsrikt arbete med social hållbarhet i Sverige. 

Läs mer

“Fastighetsbranschen tar nu unisont stora steg mot förändring, och gör både klimatmässiga och sociala frågor till del av affärsbesluten. Allt från att reducera klimatpåverkan till ökad mångfald och inkludering.”

Helena Ehrenborg, ansvarig fastighetsbranschen, PwC Sverige

Ljusa utsikter för infrastruktur inom energiområdet

Undersökningen har även tittat närmare på vilka delar av branschen som har bäst respektive sämst utsikter för det kommande året. I topp hamnar infrastruktur för ny energi (sol, vind, lagring och transport av energi), följt av life science och datacenter

Vi ser också att projekt för social hållbarhet som subventionerade bostäder och boende för äldre rankas högt. Svårast väntas året bli för fysiska köpcentrum och kontor utanför stadskärnorna.

Attraktionskraft – London fortsatt etta

Ett återkommande inslag i undersökningen är även jämförelsen mellan europeiska storstäders attraktionskraft för investeringar.

London håller ställningen som etta och Paris klättrar förbi Berlin upp på andraplatsen. Stockholm är kvar på plats 19, vilket är fem placeringar bakom Köpenhamn, som även i år vinner den nordiska investeringskampen.

Jämförelse mellan europeiska storstäders attraktionskraft för investeringar

Rank

City

Score

1 (1) ➖

London 

2.15

2 (3) ⬆️

Paris

1.72

3 (2) ⬇️

Berlin 

1.69

4 (6) ⬆️

Madrid

1.54

5 (3) ⬇️

Munich

1.49

6 (7) ⬆️

Amsterdam 

1.48

7 (3) ⬇️

Frankfurt 

1.30

8 (8) ➖

Hamburg 

1.19

9 (9) ➖

Barcelona 

1.12

10 (11) ⬇️

Milan 

1.10

Kontakta oss

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Patrik Texell

Ansvarig Real Estate Deals, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50

Erika Nettrander

Erika Nettrander

Ansvarig Real Estate Legal, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 52

Följ oss i sociala medier