Hur ser ledarna inom den ideella sektorn på framtiden?

2019-02-07

PwC och FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) tar kontinuerligt fram studier och undersökningar som belyser den ideella sektorn för att ge bättre insikt kring finansieringen av civilsamhället i stort och gåvofinansiering specifikt. Fokus i nya rapporten "Utmaningar och möjligheter för ideell sektor" är på ledarna i ideell sektor.

Rapporten ger en översikt över de uppfattningar chefer inom ideella organisationer har kring finansiering, ideellt arbete, givande och medlemskap. En fortsatt positiv syn på framtiden dominerar i ideell sektor med stor tilltro till den egna organisationens utveckling liksom en tillväxt av civilsamhället i stort. Men det finns stora utmaningar.

Vill du veta mer? Läs rapporten här!

Kontakta oss

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Följ oss i sociala medier