Ideellt Forum 2019: Det mätbara och det omätbara – ett samtal om det samtida mätbarhetssamhället

Ideellt Forum 2018 | PwC

Ideellt Forum 2019

Fredagen den 29 november


Välkommen till Ideellt Forum 2019 med temat "Det mätbara och det omätbara – ett samtal om det samtida mätbarhetssamhället".

Finns det en övertro på siffror, rankinglistor och kvalitetsindex i vårt samhälle? Att vi lyckas bättre ju mer vi mäter och "evidensbaserar"?

"Mätbarhetssamhället" diskuteras utifrån ett organisationsperspektiv, vad i en verksamhet kan med fördel låta sig mätas och vad riskeras när svårmätta värden och uppdrag kvantifieras? Vi problematiserar "mätbarhetssamhållet" och utmanar samtida ideal, vad är det som egentligen gör organisationer konkurrenskraftiga och långsiktigt framgångsrika?

Samt två parallella förmiddagsseminarier:

  • Årsredovisningsseminarium – PwC
  • Banker i en föränderlig värld – hur påverkas banker av internationalisering och teknisk utveckling, och vad innebär det för kunden? – Swedbank

Vi kommer liksom föregående år inleda med frukostmingel med föredragshållare som diskuterar kring ett aktuellt ämne inom sektorn "Finansiering av civilsamhället". 

Välkomna att lyssna på forskare, träffa organisationsföreträdare, diskutera redovisning, skatter, betallösningar och effektrapportering, lyssna och delta i erfarenhetsutbyten kring tillit och mätbarhet inom den ideella sektorn!

Läs programmet och anmäl dig till Ideellt Forum 

Ideellt Forum arrangeras av Ideell Arena i samarbete med PwC och Swedbank.

 

 

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier