Ideellt Forum 2021

Ideellt Forum 2018 | PwC

Välkommen till årets konferens med tema kultur, bildning och ekonomi!

Välkommen till Ideellt Forum 2021 som arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank.

Fredagen den 19 november utforskar vi tillsammans kulturens och bildningens viktiga roll för civilsamhällets arbete med ett inkluderande och demokratiskt samhälle men också betydelsen för att utveckla den ekonomiska sfären och dess utgångspunkter. På programmet hittar du seminarier, panelsamtal och workshops och du får möta seniora forskare, ledande företrädare för civilsamhälle och näringsliv och många andra. 

Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan, inleder Ideellt Forum 2021 och utifrån hans senaste bok "Kunskap som känns" tar vi avstamp in i dagens programpunkter. Tilde Björfors från Cirkus Cirkör berättar om cirkuspraktik som ett sätt att öva ledarskap och Linda Zachrisson, nyligen hemkommen efter fem år som Sveriges kulturråd i Washington, reflekterar kring hur vi, med hjälp av kulturen, kan fördjupa begreppet bildning i Sverige. 

Dagen avslutas med prisutdelning till Årets redovisning i den ideella sektorn och mingel. Du hittar alla finalister, mer om programmet och föreläsarna på länken nedan.

Välkomna!

Läs programmet och anmäl dig till Ideellt Forum 

När? Fredagen den 19 november, klockan 9.00-15.30
Registrering från klockan 9.00

Var? Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.

Anmäl dig senast måndag den 15 november.

Anmäl dig här!

Ideellt Forum arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank.

 

 

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier