Allt viktigare att redovisa hur gåvor används visar ny studie

2018-03-27

kvinna och man vid skrivbord diskuterar hur gåvor används vid sin dator

Fler kvinnor än män skänker pengar till välgörenhet och det anses bli allt viktigare att redovisa hur gåvor används. Det visar den färska rapporten "Tillit och fördom – en undersökning om allmänhetens syn på ideella organisationer" som FRII tagit fram i samarbete med PwC. 

– Rapporten visar att en stor del (3 av 4) av de tillfrågade känner förtroende för ideella organisationer. Det är en mycket stabil siffra som varit densamma sedan vi mätte första gången 2013, säger Johan Sverker, senior rådgivare på PwC med fokus på civilsamhället.

Tyvärr verkar det dock som om cirka 25 procent inte känner samma förtroende. Andra undersökningar av tillit visar på liknande skillnader mellan olika delar av befolkningen. Vi kan inte veta om det är samma personer, men om det är så lyckas inte civilsamhället så mycket bättre än andra delar av samhället med att bygga förtroende hos den grupp som hyser minst tillit generellt.

Rapporten visar också att kraven från de som skänker pengar har ändrats över åren, och det är ganska stor skillnad på yngre och äldre givare. För insamlingsorganisationer innebär denna skillnad en utmaning.

"Resultatet i studien är högintressant. Alla grupper av givare anser att öppenhet är den viktigaste faktorn för förtroende. Viktigt för yngre givare är också förmågan att visa att man gör nytta samt hur gåvorna används. De äldre sätter i högre grad sin tillit till 90-kontot."

Johan Sverker, rådgivare med fokus på civilsamhället, PwC Sverige

Fem fakta om svenskarnas förtroende för ideella organisationer 2018

  • 3 av 4 svenskar är positiva eller mycket positiva till ideella organisationer.
  • Det finns en korrelation mellan förtroende för ideella organisationer och utbildningsnivå.
  • 6 av 10 svenskar uppger att de har skänkt pengar till en ideell organisation de senaste 6 månaderna.
  • Det är vanligare att kvinnor (64 procent) skänker pengar jämfört med män (56 procent). Män uppger å andra sidan att de ger högre belopp, drygt 260 kronor per månad jämfört med cirka 200 kronor per månad för kvinnor.
  • Cirka 3 av 4 svenskar är engagerade i en förening med ideella insatser
     

Om rapporten

Det är femte året som FRII och PwC undersöker allmänhetens syn på ideella organisationer och på givande. Alla åren har vi vänt oss till Novus som ansvarar för datainsamling från cirka 1 000 personer i den svenska allmänheten mellan 18 och 79 år gamla.

I rapporten, som du kan ladda ner här, beskriver vi givande, förtroendet för ideella organisationer i allmänhet, lite om de förändringar vi ser och ett avsnitt om hur olika insamlingsmetoder verkar fungera.

Kontakta oss

Johan Sverker

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Följ oss i sociala medier