Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Attacker mot molntjänster – molnen skapar dystra utsikter för cyberklimatet

2021-10-28

serverrum

Ökade attacker mot molntjänster väntas under 2022 och många organisationer har stora sårbarheter när det gäller cyberrisker kopplade till leverantörer och så kallade tredjeparter.  Det här är några av resultaten i PwC:s globala undersökning "Digital Trust Insights 2022", där drygt 3 600 personer på ledande bolagspositioner har medverkat.

– Du kan inte bygga säkerhet för utmaningar du blundar för och just nu verkar tredjeparts- och leverantörsrisker vara den blinda fläcken för många organisationer, menar Anders Carlsson, som är ansvarig för affärsområdet Cyber Security på PwC.

Enligt undersökningen så är det nämligen bara 40 procent som har en tydlig förståelse för riskerna i den egna organisationen när det gäller dataintrång genom tredje part. Vart fjärde bolag har nästan ingen eller inga kunskaper alls om riskerna.

– Ett exempel är molntjänster, där 58 procent räknar med fler attacker under 2022, men bara 37 procent har skaffat sig tillräckliga kunskaper om den egna situationen genom bedömningar av verksamheten, säger Anders Carlsson.
 

"58 procent av bolagen räknar med fler attacker mot molntjänster under 2022, men bara 37 procent har skaffat sig tillräckliga kunskaper om den egna situationen genom bedömningar av verksamheten."

Anders Carlsson, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige

Molnet seglar upp i topp på listan över cyberrisker 2022

När det gäller de områden som respondenterna spår ökningar inom, så hamnar just attacker mot molntjänster i topp. Tätt därefter följer utpressningsprogram (ransomware) och skadlig kod vid mjukvaruuppdateringar.

– När vi nu ser en bred ökning av attacker inför 2022, blir samarbete en allt viktigare del för att cybersäkra samhället. Här upplever jag att det behövs ett mer effektivt offentligt-privat samarbete. Inte bara när det gäller förberedande arbete, utan även efter att attacker har ägt rum, berättar Anders Carlsson.

Topp tre – ökningar av attacker under 2022
  Andel som spår en ökning 2022
Attacker mot molntjänster 58
Utpressningsprogram 57
Skadlig kod 56

Källa: PwC:s Digital Trust Insights 2022
 

"När vi ser en bred ökning av attacker inför 2022, blir samarbete allt viktigare för att cybersäkra samhället. Det behövs ett mer effektivt offentligt-privat samarbete, även efter att attacker har ägt rum."

Anders Carlsson, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige

Cyberbudgetarna sväller allt mer

Som en konsekvens av utvecklingen så ligger nu företagen i startgroparna för investeringar. Hela 69 procent räknar med att öka sin budget för cybersäkerhet för 2022 i förhållande till årets budget. Vart fjärde bolag uppger till och med att budgetökningen kommer att vara större än tio procent.
 

Komplexa lösningar skapar utmaningar

Baksidan med teknikutvecklingen är att det skapas en komplexitet, vilket även är något som många i undersökningen ser som ett riskmoment.

– Tre fjärdedelar av de medverkande menar att den här påbyggnaden av teknik, data och it-drift leder till ökade cyberrisker, berättar Anders Carlsson.

Resultaten visar samtidigt att företagen inte utnyttjar nya tekniklösningar i tillräckligt hög grad för bättre beslut och riskhantering. Så få som 30 procent uppger till exempel att delar som hotinformation i realtid och självstyrande hotdetektering är viktiga i deras nuvarande modeller för cybersäkerhet.

– Att bygga digitalt förtroende är ett långsiktigt arbete, där specialister inom olika områden måste samarbeta för att nå hållbara resultat, menar Anders Carlsson och avslutar:
– Ett råd att ta med sig för företagen är att inte arbeta med cyberrisk som en isolerad företeelse. De här riskerna har en tydlig effekt på hela företagets affär och måste vara en naturlig del av företagets övergripande riskhantering.
 

Om undersökningen

I den globala undersökningen "Digital Trust Insights 2022" har PwC frågat 3 602 bolagschefer från olika branscher om hur deras organisationer arbetar när det gäller cybersäkerhet och delar som digitala affärer, riskhantering och efterlevnad av regelverk. Undersökningen genomfördes under juli och augusti 2021.

Kontakta oss

Anders Carlsson

Anders Carlsson

Director, Cyber Security and Digital Trust, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 63

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cybersäkerhet?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide