Attacker mot molntjänster – molnen skapar dystra utsikter för cyberklimatet

2021-10-28

serverrum

Ökade attacker mot molntjänster väntas under 2022 och många organisationer har stora sårbarheter när det gäller cyberrisker kopplade till leverantörer och så kallade tredjeparter.  Det här är några av resultaten i PwC:s globala undersökning "Digital Trust Insights 2022", där drygt 3 600 personer på ledande bolagspositioner har medverkat.

Enligt undersökningen så är det nämligen bara 40 procent som har en tydlig förståelse för riskerna i den egna organisationen när det gäller dataintrång genom tredje part. Vart fjärde bolag har nästan ingen eller inga kunskaper alls om riskerna.

Ett exempel är molntjänster, där 58 procent räknar med fler attacker under 2022, men bara 37 procent har skaffat sig tillräckliga kunskaper om den egna situationen genom bedömningar av verksamheten.

"58 procent av bolagen räknar med fler attacker mot molntjänster under 2022, men bara 37 procent har skaffat sig tillräckliga kunskaper om den egna situationen genom bedömningar av verksamheten."

Molnet seglar upp i topp på listan över cyberrisker 2022

När det gäller de områden som respondenterna spår ökningar inom, så hamnar just attacker mot molntjänster i topp. Tätt därefter följer utpressningsprogram (ransomware) och skadlig kod vid mjukvaruuppdateringar.

Topp tre – ökningar av attacker under 2022
  Andel som spår en ökning 2022
Attacker mot molntjänster 58
Utpressningsprogram 57
Skadlig kod 56

Källa: PwC:s Digital Trust Insights 2022
 

Cyberbudgetarna sväller allt mer

Som en konsekvens av utvecklingen så ligger nu företagen i startgroparna för investeringar. Hela 69 procent räknar med att öka sin budget för cybersäkerhet för 2022 i förhållande till årets budget. Vart fjärde bolag uppger till och med att budgetökningen kommer att vara större än tio procent.
 

Komplexa lösningar skapar utmaningar

Baksidan med teknikutvecklingen är att det skapas en komplexitet, vilket även är något som många i undersökningen ser som ett riskmoment.

Tre fjärdedelar av de medverkande menar att den här påbyggnaden av teknik, data och it-drift leder till ökade cyberrisker.

Resultaten visar samtidigt att företagen inte utnyttjar nya tekniklösningar i tillräckligt hög grad för bättre beslut och riskhantering. Så få som 30 procent uppger till exempel att delar som hotinformation i realtid och självstyrande hotdetektering är viktiga i deras nuvarande modeller för cybersäkerhet.

Om undersökningen

I den globala undersökningen "Digital Trust Insights 2022" har PwC frågat 3 602 bolagschefer från olika branscher om hur deras organisationer arbetar när det gäller cybersäkerhet och delar som digitala affärer, riskhantering och efterlevnad av regelverk. Undersökningen genomfördes under juli och augusti 2021.

Kontakta oss

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Följ oss i sociala medier