Hur går er organisation från osäkerhet till cybersäkerhet?

två kvinnor vid dataskärm

Cyberbrott har hamnat alltmer i fokus under senare år. Men trots ett ökat medvetande så ifrågasätts nu det egna säkerhetsarbetet av företagen själva. Det visar en ny global undersökning med 9 500 medverkande företagsledare.

Undersökningen "Global State of Information Security Survey" visar att beredskapen för cyberbrott är oroväckande låg i många organisationer. Nästan hälften av de utfrågade företagsledarna uppger till exempel att de saknar en övergripande strategi för cybersäkerhet. Många vittnar även om bristfällig utbildning av medarbetarna.

"48 procent av företagen saknar utbildningsprogram i säkerhetsfrågor för medarbetarna."

Styrelser duckar för cyberhoten

Enligt undersökningen så ser många organisationer cybersäkerhet som en isolerad IT-fråga. Endast 44 procent menar att deras styrelser är delaktiga i strategierna för informationssäkerhet. 

Förebilderna finns österut. För enligt företagsledarna så är det framför allt i Asien som utmaningarna inom cybersäkerhet tas på största allvar och länder som Malaysia och Japan hamnar i topp.

Digitaliseringen skapar nya säkerhetsutmaningar

Undersökningen visar även på en oro för digitaliseringens baksida, som till exempel att allt fler uppkopplade enheter innebär ökade risker för cyberattacker.

"40 procent av företagsledarna är oroliga för att en cyberattack riktad mot robotik och automatiserade delar av företaget kan leda till ett direkt avbrott i den operationella verksamheten.”

Undersökningen visar även att:

  • Hälften svarar att deras organisationer inte genomför bakgrundskontroller.
  • Drygt hälften uppger att de saknar processer för hantering av incidenter.
  • Färre än 4 av 10 företag som har blivit utsatta för IT-attacker tror sig kunna identifiera förövarna.

Vill du veta mer? Ladda ner "Strengthening digital society against cyber shocks" som är den första i en serie av rapporter som bygger på undersökningen.
 

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Jakob Bundgaard

Partner Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cybersäkerhet?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Hide