Stor ökning av cyberbrott mot svenska bolag

kvinna läser om cyberbrottslighet

Allt fler svenska bolag rapporterar att de drabbas av cyberattacker. Närmare två tredjedelar av bolagen säger sig ha blivit utsatta för minst ett angrepp under det senaste året, vilket är cirka 30 procent fler än för ett år sedan. Dessutom räknar bolagen med att cyberbrottsligheten breder ut sig ytterligare under 2020. Detta enligt PwC:s undersökning "Cyberhoten mot Sverige 2020". 

Så många som 63 procent av bolagen i undersökningen uppger att de har varit utsatta för minst en cyberattack under 2019. Det här är tyvärr en tydlig ökning i förhållande till förra årets undersökning då 49 procent gav samma svar.

– Resultaten är självklart alarmerande och vi ser dessutom att väldigt många bolag misstror den svenska förmågan till skydd. 75 procent av bolagen tycker nämligen inte att det svenska samhället är tillräckligt rustat för att klara av de ökade cyberhoten, säger Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security PwC Sverige.
 

Undersökningen visar också att så många som 78 procent av bolagen inte kan ange den totala kostnaden för hantering av cyberattacker. Enligt Jakob Bundgaard så handlar det om att skadorna ofta är större än vad de drabbade först tror. Först kommer de direkta kostnader till följd av till exempel utebliven drift och förlorade arbetstimmar. Redan här är det svårt att mäta omfattningen, men sedan tillkommer även mer långsiktiga konsekvenser som försämrat förtroende och ett svärtat varumärke.

Cyberhoten blir allt mer komplexa och förövarna har också fler olika syften än för bara några år sedan. Det handlar om allt ifrån ekonomisk brottslighet till nationalstater som vill påverka samhället i en viss riktning. Cyberkriminaliteten drar ofta nytta av förändringar i omvärlden och den tilltar även i tider av osäkerhet, vilket vi har sett exempel på under coronakrisen.  

Bland de ökade riskerna finns molntjänster och andra så kallade tredjepartsrisker, det vill säga risker som uppkommer vid till exempel samarbeten och outsourcing. Enligt undersökningen så uppger hela 72 procent av bolagen att de kommer att öka användningen av molntjänster under de kommande tolv månaderna.
 

"78 procent av bolagen kan inte ange den totala kostnaden för hantering av cyberattacker. Skadorna är ofta större än vad de drabbade först tror."

Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige

Teknikutvecklingen måste mötas med rätt säkerhetsåtgärder. Den explosionsartade utvecklingen av molntjänster är ett tydligt exempel på ett område där det krävs större fokus på cybersäkerhet. 42 procent av bolagen menar att just tredjepartsriskerna ökade under det senaste året, samtidigt som bara nio procent säger att de minskade.  

Undersökningen visar också att hela 96 procent av bolagen tycker att cybersäkerhet bör involveras redan i grund- och gymnasieskolan som en del i lärandet om digitalisering. 

– Vi behöver mer av utbildning och vi vet att det finns ett stort intresse i samhället kring cybersäkerhetsfrågorna, inte minst bland yngre människor. I dag är det dock upp till skolorna själva att styra in delar av it-undervisningen mot cybersäkerhet. Det behöver vi ändra på och det tycker näringslivet med, kommenterar Jakob Bundgaard och avslutar;

– Tittar vi på näringslivet så måste många bolag bli bättre på att se cybersäkerhet som en del av den övergripande riskhanteringen i lednings- och styrelsearbetet. Här får vi en oroande signal från undersökningen eftersom så få som 14 procent av informationssäkerhetscheferna rapporterar direkt till vd eller styrelse. Dessvärre går utvecklingen åt fel håll här då motsvarande siffra förra året var 28 procent. Vi ser även stora skillnader i jämförelse med omvärlden där informationssäkerhet ofta har en betydligt högre status i organisationen.
 

"Många bolag måste bli bättre på att se cybersäkerhet som en del av den övergripande riskhanteringen i lednings- och styrelsearbetet".

Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige

Om undersökningen

Cyberhoten mot Sverige 2020 är en undersökning där 100 större bolag baserade i Sverige har medverkat. Undersökningen har genomförts via telefonintervjuer med it-chefer (CIO:s) och it-säkerhetschefer (CISO:s) under våren 2020. Här kan du läsa mer om undersökningen: https://www.pwc.se/cyber.
 

Kontakta oss

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Följ oss i sociala medier