Nordic Cyber Crime Survey 2019 ₋ enkätundersökning om nätbrottslighet

Den digitala transformationen sker i allt snabbare takt. Samtidigt som digitaliseringen bidrar till oändliga möjligheter så för den också med sig nya risker och hot som företag och organisationer måste förhålla sig till.

Vi på PwC vill undersöka hur det står till med cyber- och informationssäkerheten, både i det privata näringslivet och i offentlig sektor i Sverige. Är cybersäkerhet en viktig fråga för dig och din verksamhet? Vill du påverka debatten och skapa insikt i ämnet?  

Delta i "Nordic Cyber Crime Survey 2019"!  Det tar cirka tio minuter att svara på frågorna. 

Länk till surveyn >>
 

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Cecilia Cederberg

Director Forensic, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Sam Wallentin

Ansvarig FS Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0727-33 16 64

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide