Intervjuserie: Riksdagspartierna om cybersäkerhet

Cyberbrotten ökar och är i dag en av vår tids stora samhällsutmaningar. Som exempel räknar sju av tio större svenska bolag med att de kommer att utsättas för fler cyberattacker under 2018 i jämförelse med 2017, enligt PwC:s undersökning "Digital hållbarhet 2025". 

För att ta reda på hur politikerna vill möta den här utvecklingen gjorde PwC en intervjuserie under våren där samtliga åtta riksdagspartier medverkar. Vilka resurser krävs och vilka åtgärder är mest prioriterade enligt partierna?

loading-player

Playback of this video is not currently available

Moderaterna vill se nationellt säkerhetsråd för cybersäkerhet

Intervju med Hans Wallmark (M).

loading-player

Playback of this video is not currently available

Fler utbildningar i cybersäkerhet behövs enligt Socialdemokraterna

Intervju med Åsa Lindestam (S).

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kristdemokraterna vill skapa en cybersäkerhetsmyndighet

Intervju med MIkael Oscarsson (KD).

loading-player

Playback of this video is not currently available

Cyberhemvärn kan bli verklighet om Centerpartiet får bestämma

Intervju med Daniel Bäckström (C).

loading-player

Playback of this video is not currently available

Viktigt att utbilda äldre i cybersäkerhet anser Miljöpartiet

Intervju med Anders Schröder (MP).

loading-player

Playback of this video is not currently available

Sverigedemokraterna efterlyser en samordnande myndighet för cybersäkerhet

Intervju med Roger Richtoff (SD).

loading-player

Playback of this video is not currently available

Vänsterpartiet vill höja polisens it-kompetens

Intervju med Lotta Jonsson Fornarve (V).

loading-player

Playback of this video is not currently available

Liberalerna vill se mer offentlig och privat samverkan inom cybersäkerhet

Intervju med Allan Widman (L).

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Katja Severin-Danielsson

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 25

Per-Arne Molin

Partner, PwC Sverige

Tel 0761-00 77 76

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide