Skydda verksamheten och minimera risker: Gör er personal till första försvarslinjen

kvinna och män i datacentral

Cyberbrott och cyberattacker är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Allt mer sofistikerade attackmetoder och ett reaktivt förhållningssätt från företag och organisationer leder till ökade risker, där konsekvenserna av en attack kan bli förödande för en verksamhet.

Vi ser att organisationer som arbetar proaktivt med cybersäkerhet klarar sig avsevärt bättre vid en incident. Det krävs ett helhetsfokus för att etablera en stark och motståndskraftig organisation.

Vikten av samspel mellan människor, processer och teknik

En nyckel i detta arbete är människorna i en organisation. Ett samspel mellan människor, processer och teknik är av yttersta vikt för att bygga en robust säkerhetsorganisation. Dock ser vi att medarbetarnas medvetenhet inte prioriteras i det övergripande säkerhetsarbetet, vilket hotaktörer tar fasta på. Den vanligaste formen av attacker innehåller någon form av "social engineering", där en antagonist riktar in sig på individer i en organisation för att uppnå sitt mål.

Det är inte bara antagonistiska attacker som utgör ett hot; den mänskliga faktorn och misstag baserat på okunskap och låg medvetenhet leder till ökade risker för en verksamhet. Att investera i utbildning och övning inom säkerhet för medarbetarna är ett effektivt sätt att reducera riskerna och bygga en stark organisation, bättre utrustad att upptäcka, mitigera och återhämta sig från en incident.

En utbildad och övad personalstyrka är bättre utrustad för att identifiera potentiella sårbarheter, stå emot påverkansförsök och mitigera konsekvenserna av en händelse. En ökad medvetenhet och en god säkerhetskultur bidrar på ett effektivt sätt till att minimera risker och skydda egendom..

Hur kan vi hjälpa er?

Awareness-arbete är något varje organisation bör ha, men utformningen av detta skiljer sig åt beroende på verksamhet och därmed finns inte en standardiserad lösning som passar alla. Våra experter arbetar  i nära samarbete med er för att hitta de insatser och aktiviteter som ger bäst utfall, för att säkerställa en motståndskraftig organisation redo att hantera de utmaningar som återfinns.

Vi hjälper er genom hela arbetet för att uppnå en säkerhetsmedveten verksamhet genom att

  • Skapa en översikt och förståelse för de utmaningar, risker och prioriterade målgrupper som återfinns inom er verksamhet

  • Identifiera vilka insatser som krävs och hur dessa bäst utformas

  • Implementera program på strategisk och operativ nivå

  • Följa upp och mäta effekter

  • Framtagande och genomförande av aktiviteter
     

Kontakta oss

Jessica Garpvall

Senior Associate, PwC Sverige

Tel 010 213 27 33

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide