Security Management

Säkerhetsarbete ska stödja kärnverksamheten och vara en naturlig del i det dagliga arbetet

Inom tjänsteområdet Security Management hjälper vi er med rådgivning och stöd för att ni ska kunna uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på er verksamhet. Vi kan hjälpa till med ett helhetsåtagande eller valda delar inom allt från säkerhetsanalys till implementerande säkerhetshöjande åtgärder och effektmätning av dessa.

Vi erbjuder också rådgivning inom ramen för systematiskt säkerhetsarbete. Här anpassar vi säkerhetsarbetet efter gällande författningar och andra krav, samt verksamhetens behov och förutsättningar. Vi ser till att ni tillämpar ett systematiskt säkerhetsarbete som är tydligt reglerat, väl implementerat och mätbart.

Vi har lång erfarenhet från infrastrukturprojekt med höga säkerhetskrav inom både privat och offentlig sektor.

Inom Security Management hjälper vi er att:

  • Uppfylla säkerhetsskyddslagens krav
  • Vara ett beställarstöd när det gäller fysiskt skydd av ditt objekt
  • Etablera ett systematiskt säkerhetsarbete
     

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Jonas Rehn

Head of Security Management services, PwC Sverige

Tel 0705-98 65 65

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide