Senaste trenderna inom IAM (Identitet- och behörighetskontroll)

2021-10-06

skärm visar trender inom IAM

European Identity and Cloud Conference är en av de stora eventen inom Digital Trust. I år hölls eventet i München som besöks av experter och branschfolk från hela världen. Självklart var PwC på plats för att dela med oss av våra insikter och ta del av det allra senaste inom IAM.

– Den kanske starkaste trenden som pågått i några år men som fortsätter att utvecklas med oförminskad kraft är Zero Trust-strategin och arkitekturen som utgår ifrån principen att nätverk ska ses som fientliga och därför bör alla enheter, användare, transaktioner och flöden autentiseras och auktoriseras, säger PwC:s Mika Wrede som var på plats i München och fortsätter:

– Alla enheter, användare  och transaktioner ska regleras av dynamiska policys som uppdateras kontinuerligt. Som buzzword har Zero Trust hängt med några år men nu ser vi fler lager och djupare perspektiv gällande tillämpning. Den tidigare organisationsmodellen internt/externt är allt mer historia, det är absolut nödvändigt att tillämpa Zero Trust i  dagens organisationer där anställda, konsulter, kunder, partners och leverantörer fungerar i samexistens.
 

"Den kanske starkaste trenden är Zero Trust-strategin som utgår ifrån principen att nätverk ska ses som fientliga och därför bör alla enheter, användare, transaktioner och flöden autentiseras och auktoriseras".

Mika Wrede, Cyber Security, PwC Sverige

En annan spaning från IAM-mässan är den allt mer överlappande funktionalitet mellan olika plattformsdomäner. Ledande aktörer växlar upp inom närliggande domäner, exempelvis Privilige Access Management (PAM) plattformar som tar klivet mot Identity Access Governance (IGA)-området. Vi ser även hur Accessplattformar tar ytterligare kliv mot PAM. Sist men inte minst kan vi konstatera ett starkt ökat intresse runt Customer Identity and Access Management (CIAM).

Stort fokus ligger runt slutkunden och dess upplevelser rörande gränssnitt, portaler och hur data verkligen kan skapa nya möjligheter för såväl slutkund och företag. Detta är också något vi ser genom våra kundundersökningar som genomförs på PwC. De ledande företagen inom digital förflyttning är de som är intresserade av att verkligen förstå kundens behov, hur de integrerar med organisationen med användarupplevelsen i fokus.
 

– Vad som kanske inte är lika etablerat ännu men nog så aktuellt och intressant är Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM). Kortfattat handlar det om att skydda företagets olika tillgångar i molnet. CIEM adresserar rättigheter och minskar risken för dataintrång i offentliga molntjänster, ett spännande område som jag tror kommer få mer uppmärksamhet framåt, fortsätter Mika Wrede och sammanfattar:

– Området Digital Trust har tagit helt nya nivåer och är inte längre "bara" en fråga om compliance. Digital Trust är en självklar del i den mer övergripande digitala transformation som alla större organisationer står inför. De framgångsrika företagen har mer fokus på teknik som möjliggör innovation och upplevelse för både deras kunder och deras anställda i stället för att enbart fokusera på teknik som driver effektivitet och besparingar.
 

"Området Digital Trust är en självklar del i den mer övergripande digitala transformation som alla större organisationer står inför".

Mika Wrede, Cyber Security, PwC Sverige

Kontakta oss

Mika Wrede

Mika Wrede

Senior Manager, Digital Trust, PwC Sverige

Tel 0728-80 92 34

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide