Business Recovery Services

Vill du och ditt företag gå stärkta ur lågkonjunkturen? Vi minskar risken och skyddar värdet av tillgångarna i en situation då tid och tillgång till pengar är kritiska.

Vi arbetar tillsammans med företag och banker för att kartlägga den ekonomiska situationen. Våra rådgivare identifierar den optimala lösningen på finansiella och operativa utmaningar.

Att ta sig genom ekonomiska utmaningar

Vi arbetar tillsammans med företag och banker för att bistå med att nå resultat snabbt och identifiera den optimala lösningen för såväl ekonomiska som operativa utmaningar som bolag kan befinna sig i.

För bolag som befinner sig i någon form av ekonomiskt ansträngd position, oavsett om det är likviditetskris, hot om rekonstruktion eller konkurs, kan vi stödja ledningsgrupper med att:

  • Reducera balansräkningen
  • Frigöra kapital och sänka kostnaderna,
  • Öka lönsamheten
  • Devaluation
  • Sälja fastighetsinnehav
  • Öka lönsamheten, och refinansiera för att hitta den bästa finansieringslösningen för att stödja affärsmålen

Oavsett vilken väg företaget väljer är vi med ledningen hela vägen tills arbetet är avklarat. För mer information om de specifika tjänsterna.

Insolvens och risk för konkurs

Står du inför finansiell osäkerhet eller obestånd? Vi kan hjälpa till och det är viktigt att åtgärder vidtas i tid. Vi kommer att bistå med ett team av specialister för att hantera såväl mindre ägarledda bolag till stora multinationella bolag.

Rekonstruktion och omstruktureringar

Om ditt företag genomgår en allvarlig finansiell kris kommer lösningen sannolikt att innebära en operationell omstrukturering. Vi levererar omstruktureringslösningar som fokuserar på att ge snabb återbetalning och vara långsiktigt framgångsrik.

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Är vi på väg mot en lågkonjunktur?

PwC:s CEO Survey 2019 visade att allt fler företagsledare ser negativt på framtiden. I Sverige ökade antalet konkurser med 13 procent under 2018. Antalet nystartade företag sjönk för andra året i rad. Konjunkturen innebär att allt fler företag behöver se över sin situation för att vara förberedd på en nedåtgående konjunktur.

Vad är en IBR?

Independent Business Review (IBR) är när en utomstående part, vanligtvis en långivare/finansiär anlitar specialister för att fastställa den finansiella situationen för verksamheten och föreslå olika alternativa lösningar på problem.


Banker som lånat ut pengar:
Vi arbetar ofta med ett konsortium av banker som har olika ekonomiska intressen. Det underlättar då att ha en oberoende part som PwC.


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Thomas Fossum

Partner Deals, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 27

Per Storbacka

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 32

Har du frågor om företagsaffärer?

Ring oss eller kontakta oss via formuläret om du har frågor.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide