Betydelsen av IT vid fusioner och förvärv - M&A

Trots att IT spelar en allt större roll för att säkerställa en lyckad företagsaffär, får detta område sällan tillräcklig uppmärksamhet under transaktionen.

I vår senaste undersökning, "Creating value beyond the deal", framhöll både säljare och köpare att IT bör vara ett område som utvärderas mer noggrant inför och under ett företagsuppköp eller en sammanslagning. I praktiken innebär detta att både säljare och köpare behöver genomföra vissa specifika aktiviteter under företagsaffärens olika faser.

För en potentiell köpare är det viktigt att utvärdera hur väl IT-miljön stödjer företagets affärsstrategi, samt identifiera potentiella större investeringsbehov och disruptiva förändringar som kan påverka förhandlingarna kring uppköpspris.

Från säljarens synpunkt innebär detta att beskriva IT-miljön på ett utförligt och objektivt sätt för potentiella köpare. Säljaren behöver även beskriva tänkbara förbättringsmöjligheter och risker som måste beaktas för att säkerställa att värdet bevaras från början till slut genom hela transaktionen.
 

Kontakta oss

Merat Razavi

Merat Razavi

M&A Integrations & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0729-97 26 14

Har du frågor om företagsaffärer?

Ring oss eller kontakta oss via formuläret om du har frågor.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide