Private Equity-bolagens nyckelverktyg för lyckade M&A:s

Creating value beyond the deal: private equity

2018 nådde det globala värdet för företagstransaktioner det näst högsta sedan finanskrisen, drivet av en stark efterfrågan på tillgångar av både private equity och andra investerare. PwC har frågat 100 Private Equity-ledare runt om i världen om vilka faktorer de anser skapar mest värde efter ett företagsköp.

PwC:s rapport "Creating Value Beyond the Deal: private equity"

Faktorerna som skapar mest värde kan samlas inom fyra huvudområden:

1. Fokus på att öka intäkter och identifiera kostnadsbesparingar

 • 45 procent av PE-ledarna skapar värde genom ökade intäkter jämfört med 49 procent av affärer som gjordes av övriga näringslivet.
 • Rapporten visar att 74 procent av affärerna skapade ökad tillväxt, men det fick ändå mindre uppmärksamhet än att identifiera kostnadsbesparingar och effektivare hantering av rörelsekapital.

2. Ha en tydlig strategisk plan framtagen redan vid tillträde

 • Nästan en tredjedel, 31 procent av de affärer som följde en tydlig metod skapade betydande värde.
 • Hela 88 procent av affärerna med en plan på plats skapade någon form av avkastning. 
 • 80 procent av affärerna som genomfördes med ett formaliserat tillvägagångssätt för att skapa ökat värde levererade avkastning, nästan en av tre levererade betydande värde.

3. Arbeta med företagskulturen och behåll talanger

 • Över hälften, 57 procent, av de tillfrågade säger att utmaningar med företagskulturen hindrade ökat värdeskapande.
 • I varje affär där värdet minskade lämnade mer än 10 procent av de anställda företaget efter transaktionen. 
 • I så många som 83 procent av de affärer som förlorade betydande värde lämnade mellan 21 och 30 procent av de bästa talangerna företaget. 

4. Förbered en exitplan

 • Rapporten visar att 91 procent använde en formaliserad metod för sina exitprocesser.
 • 87 procent hade en exitkommitté eller en utvald person som ansvarade för exitprocesserna.
 • 54 procent hittade rätt köpare genom en investment bank.

Insikter i rapporten

 • 45 procent av PE-ledarna skapar värde genom ökade intäkter jämfört med 49 procent av affärer som gjordes av övriga näringslivet.
 • 80 procent av affärerna som genomfördes med ett formaliserat tillvägagångssätt för att skapa ökat värde levererade avkastning.
 • 57 procent, av de tillfrågade säger att utmaningar med företagskulturen hindrade ökat värdeskapande.
 • 91 procent använde en formaliserad metod för sina exitprocesser.

Ledande PE-företag tittar mer noggrant på värdeskapande faktorer i affärerna och får därmed fördelar jämfört med konkurrenterna. Jag är övertygad om att med rätt planering och tillvägagångssätt kan många fler nå framgångar. Det här är en marknad med enorm potential.

Malcolm LloydGlobal Deals Leader på PwC

#BeyondTheDeal

Kontakta oss

Marcus Johansson

Marcus Johansson

Partner Consulting & strategy, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 45

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide