Att skiljas som vänner - Transitional Service Agreement

Efter en turbulent vår med pågående pandemi ser vi att transaktionsmarknaden har börjat att stabilisera sig och att företag nu börjar hitta möjligheterna med M&A. I den här artikeln analyserar vi TSA-avtalet (Transitional Service Agreement) som lägger grunden för en smidig och framgångsrik carve-out.

TSA är ett etablerat upplägg som används i M&A-världen. Trots det visar vår analys att mer än 40 procent av fallen leder till konflikter som skulle kunna undvikas genom mer noggrann förberedelse. 

I den här artikeln lyfter vi fram fem viktiga överväganden som hjälper till att skapa en solid TSA:

  1. Definiera tydligt vad som omfattas

  2. Sätt upp en realistisk tidplan

  3. Sätt rätt pris på tjänsterna

  4. Upprätta en tydlig struktur för styrning och uppföljning

  5. Gör en plan för avslut och överlämning
     

Kontakta oss

Marcus Johansson

Marcus Johansson

Partner Deals, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 45

Elena Haarlaa

Elena Haarlaa

M&A Integration and Carve-out, PwC Sverige

Tel 0728-80 93 18

Har du frågor om företagsaffärer?

Ring oss eller kontakta oss via formuläret om du har frågor.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide