Vill du höja värdet i en transaktion? Inkludera medarbetarna och företagskulturen!

män diskuterar värdeskapande i transaktionen

Att inkludera människor och kulturella aspekter är en grundläggande faktor när ett företag ska göra sin planering i samband med en transaktion. Genom att engagera medarbetare och kommunicera kring företagets planering att skapa värde har man lättare att få stöd och engagemang från nyckelpersoner i organisationen. Att inte planera för kulturförändringar undergräver det skapade värdet väsentligt.

Enligt PwC:s studie "Creating Value Beyond the Deal" säger 65 procent av förvärvarna att kulturfrågor har hindrat värdeskapande i transaktionen. PwC:s Sofia Nordenskjöld är M&A-specialist och påpekar att såväl köpare och säljare måste ha tydliga processer på plats där man inkluderar medarbetarna och företagskulturen.

– Som köpare behöver du förstå de kulturella hindren för att leverera värde. Tänk på hur du lyfter fram viktiga kompetensområden och förbered tydlig kommunikation. Uppmuntra och motivera sedan nyckelpersoner och talanger att engagera sig under hela processen. Slutligen, genom att engagera erfarna personer inom transaktioner kan du skapa de rätta förutsättningarna för att generera maximalt värde från en affär, kommenterar Sofia Nordenskjöld, PwC.

Kultur är inte något som enbart är relevant för en köpare vid en transaktion, säger Sofia Nordenskjöld och fortsätter:

– Utforska hur du på bästa sätt kan motivera och engagera ledningsgruppen och nyckelpersoner inför försäljningen för att maximera värdet. En försäljningsprocess ställer ofta höga krav på tillgänglighet utöver det dagliga arbetet. Inkludera alla aspekter i din plan och bädda in detta i en långsiktig strategi, underbyggd av noggranna kulturella överväganden.

Vill du veta mer hur du kan maximera ditt värdeskapande i en transaktion? Kontakta Sofia Nordenskjöld.

"Som köpare behöver du förstå de kulturella hindren för att leverera värde. Tänk på hur du lyfter fram viktiga kompetensområden och förbered tydlig kommunikation. Uppmuntra och motivera sedan nyckelpersoner och talanger att engagera sig under hela processen."

Sofia Nordenskjöld, PwC Sverige

Kontakta oss

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner M&A Integration & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide