Operational Excellence: ett helhetsperspektiv på din verksamhet

Operations Business Model – verksamhetsmodeller som gör skillnad

Effektiviteten i din verksamhetsmodell har en direkt inverkan på om ditt företag når sina övergripande strategiska mål. Eftersom marknaderna blir alltmer komplexa och konkurrensutsatta på grund av nya kundbeteenden, affärsstörningar, ökade regulatoriska krav, pandemin och långsam ekonomisk tillväxt, så är det viktigt att du har en tydlig och anpassningsbar verksamhetsmodell.
 

Tre fördelar med en effektiv verksamhetsmodell

Kostnadseffektivitet

Nej, det handlar inte bara om att skära kostnader. Istället bör du fokusera på att anpassa dina kostnader till dina strategiska mål. Alla företag har kostnader och du kan inte eliminera dem. Men däremot kan du säkerställa att dina kostnader ligger i dina prioriterade områden.

Kundtillväxt

Enkel matematik: en gedigen verksamhetsmodell hjälper till att maximera effektiviteten vilket i sin tur ökar intäkterna. Ekvationen går ihop genom totalt kundfokus. Genom att ge bra service, råd och support till dina kunder när de behöver det förbättrar du kundupplevelsen och lojaliteten och får därmed fler kunder.

Prestandaförbättring

Med en verksamhet som fungerar smidigt och effektivt och stödjer dina medarbetare så kommer de att att känna sig engagerade, relevanta och viktiga i din organisation. De blir också mer produktiva och högmotiverade med vetskapen om att de bidrar till att göra skillnad.
 

Kontakta oss

Hubert Verweij

Hubert Verweij

Head of Operations, PwC Sverige

Tel 0708-51 85 93

Linnea Henningsson

Linnea Henningsson

Manager, Management Consulting, PwC Sverige

Tel 0736-79 20 76

Patric Olsson

Patric Olsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 55

Följ oss i sociala medier