PwC rekryterar säkerhetsprofilen Johan Wiktorin

PwC fortsätter positioneringen inom cyber security och rekryterar en av Sveriges mest framträdande säkerhetsexperter. Johan Wiktorin är ett välkänt namn i debatten kring säkerhetsfrågor. På PwC ska han hjälpa till att lösa kundernas säkerhetsutmaningar.
 

Vilka är de viktigaste lösningarna inom cyber security som organisationer måste hitta?

– Ett stort kommande behov där många organisationer måste bli betydligt bättre handlar om att införa och ta draghjälp av tekniska lösningar. Det här måste bli en betydligt mer inbyggd del av säkerhetsarbetet, som till exempel AI, robotik och så kallad advanced analytics.

– Tekniken är också en viktig del för att hålla säkerhetsnivåerna på en kontinuerligt hög nivå. På många håll känner sig organisationer trygga med det faktum att sporadiska tester genomförs, vilket gör att ansvariga vaggas in i en falsk säkerhet, ett läge som är mycket bedrägligt. Även om du kan upprätthålla säkerhet vid ett tillfälle så är säkerhet ett tillstånd som ska existera kontinuerligt och i ett långsiktigt perspektiv.

– Alla måste tänka säkerhet, även de mindre företagen. Säkerhetstänk är i dag tyvärr ofta en fråga som hänger ihop med storlek, där vi kan se att utvecklingen när det gäller såväl teknik som kompetens inom området sackar efter bland mindre och medelstora aktörer. 


Vilka konkreta råd vill du ge till ett företag som vill ta tag i sitt säkerhetstänk?

– Säkerhet är en angelägenhet för hela företaget. Med det sagt krävs att frågorna har hög prioritet och att det finns ett tydligt driv från ledningen. Steg ett är sedan att precisera vad som är den så kallade skyddsvärda informationen, kort och gott en analys av vad som behöver skyddas.

– Tekniken är som sagt en viktig byggsten för säkerhetsarbetet. Se till att hitta det stöd som kan hjälpa er organisation att verkligen utnyttja nya tekniska lösningar för att stärka säkerhetssituationen.

– Människan är också viktig och därför gäller det att se över hur du organiserar ditt arbete. Skapa tydligare riktlinjer och se till att dokumenten inte blir hyllvärmare utan efterlevs. Se även till att kontinuerligt höja medarbetarnas kompetens och engagemang, annars riskerar ni att hamna i en situation där det finns ett fantastiskt teknikskydd men där enskilda individers agerande kan skapa revor i säkerhetsnätet.

Vi ser en intensiv debatt kring IT-säkerhet inom myndighetsvärlden. Vilka lärdomar bör svenska myndigheter dra?

– På samma sätt som inom näringslivet så upplever jag stora skillnader i synen på säkerhet, vilket bland annat framkommer i en rapport från Riksrevisionen. Lärdomarna är att det här är en direkt ledningsfråga som måste prioriteras och genomsyra agerandet genom hela organisationen. Dessvärre nedprioriteras frågorna ibland eller blir offer för en kortsiktig kostnadseffektivisering. Vänd i stället på resonemanget och se säkerhet som en investering i stället för en kostnad. A och O är att ledningen lever som man lär för att skapa trovärdighet i organisationen. Dessutom är utbildning i ett bredare perspektiv bland personalen oerhört viktigt.


Att en "revisionsbyrå" tar en ledande position kring cyber security var det nog inte många som räknat med för några år sedan. Vilka andra konkurrenter ser du framöver?

– Det handlar om att kunna tillhandahålla volym, vara proaktiva och hela tiden uppdaterade när det gäller den senaste utvecklingen inom området. Här är revisionsbolagen väl lämpade med sin kompetensbredd och globala nätverk, inte minst när vi ser hur brottsligheten blir allt mer globalt sammanlänkad. Därför tror jag att den interna konkurrensen mellan de stora spelarna i revisionsbranschen kommer att tillta. Att PwC har ledartröjan inom området i Sverige blir allt mer tydligt, en position jag vill vara med och utveckla så att vi kan ge än mer vägledning till alla de företag och andra aktörer som brottas med utmaningar inom cyber security. 

Johan Wiktorin, säkerhetsexpert, rekryteras till PwC

Mer om Johan Wiktorin

  • Har i flera år drivit eget företag med inriktning att hjälpa företagsledningar och styrelser att stärka säkerhetsarbetet.
  • Lång erfarenhet av att kartlägga hotbilder och trender inom cyberbrott.
  • Har även en militär bakgrund och var bland annat drivande när det gäller skapandet av 31:a Luftburna bataljonen (31.Lbbat) samt Nationella underrättelseenheten.
  • Är regionansvarig för Norden och de baltiska staterna inom organisation Strategic Competitive Intelligence Professionals (SCIP).     

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier