Delningsekonomi – hetaste trenden inför 2016

2015-12-17

Så kan du som företagare dra nytta av trenden delningsekonomi


Flera nya, spännande affärsidéer med delningsekonomi som grundtanke har lanserats under de senaste åren. Så här kan du som är företagare dra nytta av trenden.

Efter ett antal år då konsumtion av både produkter och tjänster stått i företagarnas fokus börjar nya, spännande affärsmodeller som bygger på delande istället för privat ägande dyka upp. Delningsekonomi är ett relativt nytt begrepp, och än så länge finns olika sätt att se på vad det innebär. Jag har valt att definiera delningsekonomin som att den ger individer och organisationer möjlighet att göra en vinst på underutnyttjade resurser, det kan vara konkreta saker som en bostad, en bil eller en lokal som delas men också om kompetens och tjänster. Delningsekonomi ska handla om att spara på resurser, och miljöaspekten är viktig.
 

Större vilja att dela, inte äga

Drivkrafterna bakom delningsekonomin är delvis framväxten av sociala medier och digital teknik, men också de tuffare ekonomiska villkor som många människor lever under i länder som exempelvis USA, Spanien och Grekland. Det här skapar en vilja att göra en privatekonomisk vinst på något man redan äger vilket i sin tur öppnar för viljan att dela med andra. I december 2014 gjorde PwC en studie i USA om delningsekonomin som visar att nästan sex av tio av de tillfrågade tycker att tillgång (eng. access) är det nya ägandet och drygt fyra av tio upplever att själva ägandet i sig är en börda. Här skapas möjligheter för företag som kan erbjuda en funktion snarare än en produkt och som gör det på ett sätt som är enkelt och skapar förtroende.
 

Du kan dra nytta av delningsekonomi – så här gör du!

  • Våga tänka nytt – vilka tillgångar har du som idag är underutnyttjade? Är det din tid eller kompetens? Din lokal? Kör du transporter som är halvfulla och skulle kunna byta tjänster med andra?
  • Bygg upp ditt rykte online genom att låta dina kunder betygssätta det du gör. Den viktigaste valutan i delningsekonomin är inte pengar utan förtroende. Sociala medier ger dig möjligheten att bygga upp det förtroendekapitalet.
  • Anlita ett företag som erbjuder tjänster inom delningsekonomin för att minska dina kostnader och din miljöpåverkan i verksamheten.
  • När du ger dig in i ett nytt sätt att göra affärer, ta reda på vilka lagar och regler som gäller. Ta reda på vad som gäller i just din bransch eller för ditt företag genom att kontakta myndigheter, din hyresvärd och så vidare.
Följ oss i sociala medier