Hushållen prioriterar sötsaker före välgörenhet

2017-05-29

barn vattnar träd


Vad händer med idealen? Hushållen lägger tre gånger mera pengar på sötsaker än på gåvor till ideella organisationer

57 procent av svenskarna skänker pengar, kvinnor är mer generösa än män. Men svenskarna prioriterar glass och godis före välgörenhet. Det visar en färsk rapport som PwC tagit fram tillsammans med Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII).

Resultatet i rapporten är högintressant, men ger en tudelad bild av svenskarnas förhållande till civilsamhället

Johan Sverker, PwC

Å ena sidan finansieras det till stor del av hushållen och det ideella arbetet motsvarar omkring 300 000 helårsarbeten. Å andra sidan är en tydlig trend att hushållen sedan länge lägger en allt mindre andel av sin ökande konsumtion på den ideella sektorn, fortsätter Sverker.
 

Den pinfärska rapporten "Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?" som PwC tagit fram i samarbete med FRII, ger en bild av hur finansieringen av ideella organisationer ser ut.
 

En mycket stor andel av allmänheten, tre av fyra personer, har ett högt förtroende för ideella organisationer i allmänhet.
 

– Förtroendemätningen, som görs av Novus, har visat mycket stabila värden sedan 2013 när vi började mäta, säger Johan Sverker.
 

Givandet har också ökat, både i absoluta tal och när vi mäter vårt "Glassindex" som visar hur insamling från allmänheten till 90-kontoorganisationer utvecklas i förhållande till konsumtion av glass och godis. Men vi lägger fortfarande tre gånger så mycket pengar på glass, godis och sötsaker som på gåvor till ideella organisationer, totalt drygt 25 miljarder kronor år 2015.
 

Det borde alltså finnas utrymme för mer insamling till goda ändamål, utan att hushållen behöver ta resurser från sina basbehov. De insamlingsorganisationer vi frågat är positiva till framtiden och tror att de kommer att kunna öka sina intäkter och expandera sin ideella verksamhet.
 

– Vi kommer att fortsätta mäta och följa utvecklingen. Vi tror att det är viktigt att beslutsfattare både inom ideell, privat och offentlig sektor har tillgång till så bra faktaunderlag som möjligt, fortsätter Johan Sverker.
 

Några snabba fakta

  • Det civila samhället är svårt att mäta, men ett mått visar på intäkter på cirka 136 miljarder kronor per år. Det motsvarar ungefär intäkterna för våra tre storstäder tillsammans.
  • Civilsamhället finansieras till cirka 30 procent av offentlig sektor, resten kommer från privata källor.
  • Cirka 70 procent av medel från kommuner och landsting till den ideella sektorn avser köp av tjänster. Bidrag är cirka 30 procent.
  • Totalt lägger hushållen cirka 3 procent av sin totala konsumtion på civilsamhället, men andelen sjunker stadigt.
  • Gåvor från hushållen till insamlingsorganisationer översteg 2015 för första gången 8 miljarder kronor. Givandet ökar stadigt men utgör bara knappt 6 procent av den ideella sektorns finansiering.
     

Om rapporten

Detta är den fjärde rapporten som FRII och PwC ger ut med syfte att visa på förutsättningarna för finansiering av det civila samhället. Rapporten ska vara ett underlag som kan bidra dels i organisationernas strategiska planering, dels till de som på olika sätt arbetar med förutsättningarna för eller är intresserade av civilsamhället. PwC håller många utbildningar och seminarier, samarbetar med olika aktörer och sponsrar forskning, ger ut skrifter med mera.

Vi har förtroendet att vara revisorer i flera föreningar och stiftelser än någon annan revisionsbyrå. Vi har också många referenser som vittnar om vår kompetens och vårt engagemang i det dagliga arbetet.

Kontakta oss

Johan Sverker

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Följ oss i sociala medier