Ideellt Forum 2016

2016-11-25

Kvinna till kvinna fick utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn


PwC har i femton år arrangerat utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.
 

Utmärkelsen delades ut på Ideellt Forum som PwC arrangerade tillsammans med Swedbank och Ideell Arena den 23 november och priset gick till Kvinna till Kvinna.
 

Ideellt Forum är en viktig mötesplats för inspirationsinhämtning inom ideella organisationer. Under förmiddagen hölls ett årsredovisningsseminarium av PwC, där Veronica Carlsson och Maria Fränne från PwC presenterade några exempel ur årets bidrag och berättade om bedömningsprocessen för utmärkelsen Årets redovisning.

Mingel på Ideellt Forum 2016

Lydia Kidane, PwC, Tove Granath, Ersta Sköndal Högskola, Kristina Lundqvist, Johan Karlsson, PwC, Tobias Hallerby, Friends, Kerstin Burén, Min stora Dag, Erik Johansson Yaoli, Annika Rosbacke, Sanna Björling, Fryshuset, Jelena Jovanovic, Cancer och Allergifonden.


Taina Rauma och Gert Wilkens från PwC redogjorde hur redovisning enligt K3 har utvecklats samt belyste redovisningsnyheter inför nästa år. K2 och K3 kommer att uppdateras bland annat med anledning av ändringarna i årsredovisningslagen och strukturen i K2 kommer att anpassas till K3.

Mingel på Ideellt Forum 2016

Johanna Kjellsson och Maria Fränne, PwC, Susanne Nordgren, Maria Lundin, Golfförbundet, Gert Wilkens och Taina Rauma, PwC.


Parallellt genomfördes Swedbanks seminarium ”Utveckling av kapitalets förvaltning i verksamhetens tjänst” där Samuel Borg, vd på Probitas, presenterade sin verksamhet och strategi.
 

Därefter tog Carolina Engström, tillförordnad generalsekreterare på Friends, över och pratade om olika sätt att kapitalisera på sitt varumärke samt informerade om arbetet mot mobbning, diskriminering och kränkningar i svenska skolor, förskolor och idrottsföreningar. Monica Lysholm från IDEA talade kring ekonomiska utmaningar i ideella organisationer.

Mingel på Ideellt Forum 2016

Jonas Grahn, PwC, Peter Sikström ,SPF Seniorerna, Eva Bolminger, Evangeliska Frikyrkan, Carolina Engström, Friends, Samuel Borg, Probitas, Anders Möller, Hyresgästföreningen.


– Det var roligt med så många deltagare på både PwC:s och Swedbanks förmiddagsseminarier och Ideellt Forum på eftermiddagen. På vårt årsredovisningsseminarium var det drygt 80 deltagare. Att tänka på i en bra redovisning är att visa en tydlig koppling mellan organisationens ändamål, aktiviteter och effekt, säger Veronica Carlsson, projektledare för Ideellt Forum på PwC.

När Årets redovisning i den Ideella sektorn delades ut som sista punkt på eftermiddagen var det roligt att se att årets mottagare, Kvinna till Kvinna, blev så fantastiskt glada och stolta över utmärkelsen. Det visar på att utmärkelsen fortfarande inspirerar och betyder mycket.

Under eftermiddagen fick de drygt 150 deltagarna ta del av reflektioner på temat ”Framtidens resurser i det civila samhället”. Johan Welander, kompetensutvecklingschef på Rädda barnen samt författare till boken ”Idéburen chef” pratade kring temat och listade några trender:

 • Att anställa resurser i ideella organisationer kommer att bli en utmaning då fler vill gå från att ha flexibilitet till hyperflexibilitet.
 • Yrkestitlar för anställa inom Ideell sektor blir allt vanligare
 • Organisationens varumärke spiller över på det personliga
 • Vilka är medarbetare?
 • Hantera balansen mellan tillit och kontroll – vad gör egentligen medlemmarna?

Johan Vamstad docent vid Ersta Sköndal högskola föreläste om trender och förändringar i det svenska givandet. Den tydligaste trenden är att många ger, men små gåvor.

Vem ger?

 • Kvinnor (85 procent) ger oftare än män (72 procent). 
 • Genomsnittliga gåvan är 1 765 kronor
 • Äldre ger oftare än unga
 • Högre utbildning – man ger mer

Vad ger man till?

Internationellt bistånd, till exempel katastrofer, medicinsk forskning (cancer, hjärt- och kärlsjukdom, demens, aids), sociala organisationer (utsatta i Sverige) samt miljö och natur. Inkomst verkar inte påverka vad man ger till.

Hur ger man?

Gåva vid inköp, bössinsamling, pant vid återvinning, tv/radio, sms, fadderskap, social media.

Mingel på Ideellt Forum 2016

Maria Fränne, Veronica Carlsson, PwC, Johan Welander, Rädda barnen, Johan Vamstad, Ersta Sköndal högskola, Filip Wijkström, Handelshögskolan, Helle Klein, moderator.

Vidare tog Susanne Wallman- Lundåsen, docent vid Ersta Sköndal högskola, över och pratade kring Ideella organisationer som skapare och deras beroende av socialt kapital och tillit. Alexander Hallberg, ordförande i Sverok, kommenterade Susannes föreläsning.

Årets redovisning i den ideella sektorn 2016

Moderator Helle Klein intervjuade juryns ordförande Filip Wijkström kring nyheter och trender. En lyckad årsredovisning bör innehålla: 

 • Ett tydligt syfte med en röd tråd 
 • Mätbara mål
 • En förändringsteori 
 • Effekter – vad har vi åstadkommit? 
 • Transparens – våga visa problem/misslyckanden 
 • Stolthet och energi – lyft resultat med nyckeltal

Presentation av finalister och prisutdelning

Dagen avslutades med en presentation av de tio finalisterna där Kvinna till kvinna fick ta emot utmärkelsen för ”Årets redovisning i den ideella sektorn”. Juryn delade även ut ett hedersomnämnande till Rädda barnen.

Vinnarna i Ideellt Forum 2016

Vinnarna: Nadja Dolota, Ida Svedlund och Charina Hallberg från Kvinna till kvinna.

Årets redovisning - juryns motivering:

"Kvinna till Kvinna lyckas från allra första sidan göra tydligt och begripligt hur omvärlden, den egna organisationen och verksamheten hänger samman. Som läsare får man fin hjälp att förstå helheten samt vad som driver och motiverar insatserna. Resultat redovisas ofta med hjälp av väl valda exempel och berättelser som framstår som representativa. Därför övertygar de. Genom att återberätta det gångna året läggs extra vikt vid vad organisationen faktiskt åstadkommer, hur det görs och varför. Det finns en tydlig och god ambition att integrera effektrapporteringen med verksamhetsberättelsen. Rapportens omfång är väl avvägt och känns inte för lång. Tillräcklig information ryms för att läsaren ska få både inblick och förtroende."


Läs pressmeddelandet:
PwC prisar Kvinna till Kvinna för bästa redovisning i den ideella sektorn

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier