Vem finansierar civilsamhället?

2018-10-09

kvinna med gul kappa

Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället?

För femte året i rad undersöker PwC tillsammans med FRII förutsättningarna för finansiering av civilsamhället. Nytt för i år är att vi delat rapporteringen på tre rapporter. Nu lanserar vi Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället?
 

Civilsamhället kan definieras som en sammanslutning av människor som organiserar sig i strävan att uppnå ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag. Och civilsamhället i Sverige finansieras i huvudsak av tre aktörer som är: offentlig sektor, näringslivet och hushållen.

Den offentliga sektorn står för ungefär 30 procent av finansieringen av den del av, där den enskilt största posten utgörs av bidrag till a-kassor som är 35 procent av av det statliga stödet. Även kommuner och landsting gör stora transfereringar till civilsamhället totalt ca 24 miljarder kronor per år drygt ⅔ av detta avser köp av välfärdstjänster.

Den största finansiären av civilsamhället är hushållen som genom gåvor, medlemsavgifter, tränings- och deltagaravgifter, lottköp troligen står för 65-70 procent av finansieringen. Vi vet inte säkert hur stort företagens bidrag är eftersom det inte redovisas separat, därav osäkerheten. Härtill kommer hushållens stora ideella insats som vi i tidigare rapporter uppskattat till cirka 380 000 heltidstjänster.  

 

Kontakta oss

Johan Sverker

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Följ oss i sociala medier