Hur ser framtiden ut för unga arbetstagare i Europa?

2017-10-23

kvinna håller upp bok framför ansiktet


Stöd ungas kompetensutveckling, investera i innovation och bidra till att överbrygga klyftan mellan yngre – och äldre arbetstagare. Så låter det då OECD diskuterar ungas framtid i Europa.
 

Hur ser framtiden ut för unga arbetstagare i Europa? Det svarar vi på i studien "Young Workers Index 2017" som undersöker arbetsmarknadens inverkan på arbetstagare i åldern 15 till 24 år i de 35 europeiska OECD-länderna. Indexet är ett genomsnitt av sju indikatorer, däribland arbetsmarknad, utbildning och praktik.
 

Automatiseringen kommer att påverka unga i Europa

Sedan den ekonomiska krisens topp år 2013 har unga arbetslösa i Europa minskat. Men automatiseringen kommer ändå att bli den största utmaningen för unga arbetstagare i framtiden.

Automatiseringen kan påverka unga och mindre kvalificerade löntagare inom exempelvis detaljhandeln oproportionerligt mycket. Det förutspår studien "Young Workers Index 2017".

"Regeringar måste stödja ungdomar genom utbildning och yrkesvägledning som knyts samman med de lokala företagen för att förhindra att de stängs ute från arbetsmarknad i ung ålder."

Mario Draghi, ordförande ECB

Draghi syftar på studien som visar att karriärmöjligheterna och inkomstpotentialen fortsättningsvis främst hänger samman med den socioekonomiska bakgrunden.

Och att en god utbildning och möjlighet till arbetsplatspraktik är nyckeln till goda möjligheter på arbetsmarknaden.
 

4 sätt att stödja unga in i framtiden

Enligt rapporten om unga arbetstagare i Europa finns det fyra sätt för arbetsmarknaden och beslutsfattare att stödja unga in i framtiden.

  • Arbetsmarknaden kan bidra genom att överbrygga klyftan mellan yngre- och äldre arbetstagare och främja en mer rättvis arbetsmarknad.
  • Att förse unga med rätt kompetenser som satsningar på STEAM-ämnen som vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematikSå att arbetslivslängden står i proportion till den förväntade livslängden.
  • Ytterligare kan politiska insatser som leder till effektiv migrationspolitik påverka.
  • Liksom att stöda innovation och investeringar i ungas kompetenser och utbildning. Risken att bli arbetslös är i genomsnitt två och en halv gånger högre för personer i åldern 16-24 år än för någon i åldern 25-54 år.

Unga som varken arbetar eller studerar är hela 30 procent i Turkiet och Italien i jämförelse med exempelvis Island där enbart är 7 procent inte har sysselsättning. Island, Tyskland och Schweiz toppar indexet för hög grad av sysselsättning i årets studie.
 

Om OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter, inom områden som påverkar ekonomisk utveckling. Organisationen har 35 medlemsländer med demokrati och marknadsekonomi.

En stor del av OECD:s verksamhet är att utvärdera och jämföra medlemsländernas politik och policyer. OECD har en statistikdatabas med fakta om medlemsländernas verksamhet och ger ut årliga rapporter. En annan känd studie som OECD tar fram är PISA-undersökningen.

"Automatiseringen kan påverka unga och mindre kvalificerade löntagare inom detaljhandeln oproportionerligt mycket."

Mario Draghi, ordförande ECB

Kontakta oss

Customer Hub

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier