Corporate Finance

Vi hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan - från analys, värdering och due diligence, till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.


Relaterat innehåll

Kontakta oss

Emanuel Ramstedt
Ansvarig partner Advisory
Tel 0733-27 20 50
Email

Följ oss