Corporate Finance

Vi hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan - från analys, värdering och due diligence, till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.

Kontakta oss

Thomas Fossum
Partner Deals, PwC Sverige
Tel 0723-53 05 27
Email

Följ oss