PwC hjälper SABO:s medlemsföretag att hantera utmaningarna på Sveriges bostadsmarknad

2017-11-21

Bostadsbrist, stora investeringsbehov i nyproduktion, kommande renoveringsbehov av miljonprogrammet, tillsammans med en komplex efterfrågesituation på bostadsmarknaden har inneburit att behovet av finansiella scenarioanalyser på fastighetsmarknaden har ökat. PwC har under flera år utvecklat en modelleringsprodukt för att öka förståelsen och möjliggöra analys av fastighetsbolagens finansiella förutsättningar på medellång och lång sikt.

Under hösten 2017 har PwC och SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) tecknat ett ramavtal rörande finansiella modelleringsprodukter för SABO:s medlemsföretag. Målet med produkterna är att sätta en standard för finansiell scenarioanalys bland SABO:s medlemsföretag och underlätta kommunikation, öka kunskapsnivån och förståelsen bland de olika intressenterna på bostadsmarknaden.

SABO har valt PwC som enda ramavtalsleverantör efter en noggrann utvärdering och test av vårt produkterbjudande. Erbjudandet är anpassat för att passa alla SABO:s medlemmar oavsett storlek. De finansiella modellerna ger möjlighet till att simulera olika scenarier för bland annat hyresutveckling, planerad nyproduktion, upprustningsåtgärder och förändringar av omvärldsfaktorer baserat på bolagens egna antaganden och förutsättningar. Modelleringsprodukterna ger svar på hur de viktigaste finansiella nyckeltalen påverkas i olika scenarion och presenterar dessa i jämförande grafer som underlättar kommunikation med t ex bolagets ägare och hyresgäster. 

Kontakta oss

Arne Engvall

Arne Engvall

Ansvarig partner Real Estate, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 25

Följ oss i sociala medier