Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Fastighetstempen & Entreprenad- barometern

Digitalisering och cyber security – var står entreprenadbranschen?

Fastighetstempen och Entreprenadbarometern är två traditionella undersökningar som PwC arbetat med i ett antal år. Undersökningarna genomförs för att se fastighets- och entreprenadbranschens syn på marknaden.

Digitalisering och cyber security – var står entreprenadbranschen?

Under våren 2017 publicerades den första delen av PwC:s undersökning "Fastighetstempen och Entreprenadbarometern". Resultatet från undersökningen presenterades i korta filmklipp där ledande beslutsfattare inom branschen medverkade. Nu är det dags igen och denna gång är det digitalisering och cyber security inom entreprenadbranschen som står i fokus. 

I undersökningen fick hundra personer inom entreprenadbranschen svara på frågor kring hur långt de anser branschen hunnit inom digitalisering samt hur de ser på branschens framtid.

I resultatet kan vi se att entreprenadbranschen upplever sig vara väl medveten om vikten av en digitaliserad entreprenad. Trots det har man i praktiken en bit kvar för att verkligen effektivisera och säkra leveranser genom digitalisering. Vi noterar att det framförallt är de större bolagen med en omsättning över 200 miljoner kronor som säger sig ligga i framkant. Ett rimligt antagande är att det är en absolut nödvändighet för de stora aktörerna utifrån en konkurrensaspekt att digitalisera verksamheten och att effektivisera arbetssätt och processer. De större aktörerna har även förutsättningarna att göra de investeringar som krävs.

Branschen är när det gäller digitaliseringen i hög grad under utveckling så det är kanske inte så överraskande att det är endast en liten del av entreprenaderna som utförs helt digitaliserat. Vi förväntar oss att andelen helt digitaliserade entreprenader ökar framöver som ett led i marknadens aktörers behov av effektivitet och kostnadsbesparing.

Frågan kring besparingar utmärker sig i undersökningen där en så stor andel som 32 procent av respondenterna inte kan bedöma om man gör några besparingar i dagsläget genom en digitaliserad entreprenad. Denna siffra tyder på att digitaliseringen inte är högst upp på agendan åtminstone för en tredjedel av respondenterna och att processerna för utvärdering och uppföljning kan behöva utvecklas.

Enligt ekobrottsmyndigheten är entreprenadbranschen en av de mest utsatta branscherna. Samtidigt visar PwC:s undersökning på få som faktiskt blivit utsatta för hot och påtryckningar utifrån. Något som självklart är positivt men frågan är ändå om Cyber Security inte i tillräcklig grad är i fokus på ledningsnivå i branschen i och med dem låga siffrorna i undersökningen.

För att diskutera resultatet av undersökningen har vi bjudit in tre ledande beslutsfattare inom entreprenadbranschen:

Joachim Hallengren, vd, Bonava
Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Sveriges Byggindustrier
Jeanette Saveros, Veidekke (tidigare vd, Arcona)

Ta del av resultatet av undersökningen samt kommentarer från Joachim, Catharina och Jeanette i kortare filmklipp, klicka på länkarna för att se och lyssna!

Digitaliseringsutveckling
- Joachim Hallengren, vd Bonava

Playback of this video is not currently available

Digitalisering inom byggsektorn - Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier

Playback of this video is not currently available

Digitalisering inom entreprenad och fastighet
- Jeanette Saveros, Veidekke

Playback of this video is not currently available

Entreprenadbarometern 2017 - Per-Arne Molin, PwC, och Peter Lindstrand, PwC

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand

Branschansvarig bygg och anläggning, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 97

Följ oss i sociala medier