Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2022

Ny rapport med åsikter från 844 fastighetsspecialister: Optimismen tillbaka inom fastighetsbranschen – Stockholms attraktionskraft minskar

Fastighetsbranschen kan se fram emot ett framgångsrikt 2022 enligt en ny rapport från PwC och Urban Land Institute om den europeiska fastighetsmarknaden. Rapporten visar även att stora strukturförändringar är på gång inom branschen och att Stockholms attraktionskraft minskar. 

– Branschen har lagt pandemin bakom sig och blickar nu framåt mot ett starkt nästa år. 52 procent uttrycker stor optimism inför 2022, vilket är nivåer som vi inte har sett sedan undersökningen 2014. Förväntningarna på vinster skjuter också i höjden och nyanställningarna väntas bli fler under nästa år, säger Helena Ehrenborg, ansvarig för fastighetsbranschen, PwC Sverige.

Synen på optimism, vinst och anställningar 2011–2022
Andel som anger ökning (%)

Synen på optimism, vinst och anställningar 2011-2022

Samtidigt som branschen signalerar optimism och framtidstro så finns det även orosmoln att hantera. När det gäller omvärldsrisker under den kommande femårsperioden, så svarar hela 72 procent att de oroas över bristande cybersäkerhet inom branschen.

– Uppkopplade städer och fastigheter som blir allt mer digitalt styrda skapar utrymme för cyberrisker. Det finns en generell säkerhetsskuld inom det digitala området och fastighetsbranschen är inget undantag. Därför är det viktigt att vi bygger in säkerhetsfrågorna i ett tidigt skede när vi planerar digital fastighetsutveckling, berättar Helena Ehrenborg.

De största omvärldshoten på fem års sikt (2021–2026)
Andel som är oroade (%)

Cybersäkerhet 72
Inflation 66
Ränteförändringar 64
Ekonomisk tillväxt i Europa 60
Ekonomisk tillväxt i världen 54

skyskrapor sedda underifrån

Ökat fokus på social hållbarhet

– När det gäller sociala och politiska frågor så hamnar miljö i topp, följt av en tillgänglig bostadsmarknad och därefter social jämlikhet. Fastighetssektorn har nu chansen att leva upp till den sociala dimensionen av ESG-begreppet och enligt undersökningen menar de nu allvar med sitt engagemang i frågan, menar Helena Ehrenborg.

Sociala och politiska frågor av vikt under 2022
Andel (%)

Sociala och politiska frågor av vikt under 2022

"När det gäller sociala och politiska frågor så hamnar miljö i topp, följt av en tillgänglig bostadsmarknad och därefter social jämlikhet. Fastighetssektorn har nu chansen att leva upp till den sociala dimensionen av ESG-begreppet och enligt undersökningen menar de nu allvar med sitt engagemang i frågan."

Helena Ehrenborg, ansvarig fastighetsbranschen, PwC Sverige

Branschen planerar för strukturella förändringar

Att digitalisering står högt i kurs efter pandemin visar sig tydligt i undersökningen, där hela 86 procent uppger att de kommer att göra stora satsningar på tekniklösningar inom verksamheten framöver. Men det är inte bara inom teknikområdet som det väntas omställning inom en snar framtid. Nya krav från konsumenter och ett allt starkare fokus på hållbarhet resulterar i att så många som 68 procent tänker prioritera strukturella förändringar inom de närmaste åren.

Strukturförändringar kommer att prioriteras under de närmaste tre till fem åren
Andel (%)

Strukturförändringar kommer att prioriteras under de närmaste tre till fem åren

Nya sektorer brädar de traditionella

En ytterligare tydlig trend i årets undersökning är ett ökat fokus på nya branscher vid fastighetsinvesteringar. Traditionella tungviktsområden som kontor, detaljhandel och industri, förpassas nu ner i hierarkin till förmån för andra sektorer.

– Här ser vi att utsikterna ser allra mest ljusa ut för uppstickare som fastigheter kopplade till nya energilösningar, logistik och datacenter, berätta Helena Ehrenborg.

"Utsikterna ser allra mest ljusa ut för uppstickare som fastigheter kopplade till nya energilösningar, logistik och datacenter."

Helena Ehrenborg, ansvarig fastighetsbranschen, PwC Sverige

Attraktionskraft – London i topp och Stockholm tappar

Ett återkommande inslag i undersökningens tolvåriga historia är jämförelsen mellan europeiska storstäders attraktionskraft. 

– I år tar London över förstaplatsen från Berlin, medan Paris håller ställningen på tredjeplatsen. För Stockholms del ser vi en tillbakagång med tre placeringar, vilket innebär att Köpenhamn nu toppar den nordiska rankingen, avslutar Helena Ehrenborg.

Framtidsutsikter för fastighetsmarknaderna i europeiska storstäder

Framtidsutsikter för fastighetsmarknaderna i europeiska storstäder

Om rapporten

"Emerging Trends in Real Estate® Europe 2022" baseras på en undersökning med 844 aktörer inom fastighetsbranschen. Syftet är att skapa insikter om förutsättningar, utmaningar och trender inom fastighetsbranschen. Rapporten tas fram av PwC och Urban Land Institute och årets version är den tolfte i ordningen.

 

Kontakta oss

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Följ oss i sociala medier