Stockholm åtta i ranking av Europas storstäder

2017-11-27

Stor fastighet invid vattnet med en ökande hyra

Årets rapport återspeglar en positiv men försiktig inställning till marknaden. Den positiva ekonomiska utvecklingen i Europa återspeglar sig i förväntningar om ökande hyror i branschen.

Men den ljusa framtiden som reflekteras i slutet av konjunkturcykeln innehåller också risker. Främst låg avkastning, krav på att investera och tillgången på investeringsobjekt oroar branschen.

Vi ser i likhet med föregående år ett fokus på Centraleuropa som en effekt av Brexit, men också ett stort intresse för de politiskt stabila länderna i Norden.

De fem ledande städerna i årets undersökning är Berlin, Köpenhamn, Frankfurt, München och Madrid. Stockholm hamnar på plats åtta.

Rapporten "Emerging Trends in Real Estate: Europe 2018 – Reshaping the future" är resultatet av en undersökning bland cirka 800 ledande investerare, fastighetsutvecklare, fonder, långivare och andra aktörer verksamma inom fastighetsbranschen i Europa.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Arne Engvall

Arne Engvall

Ansvarig partner Real Estate, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 25

Följ oss i sociala medier