Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2021

Fastighetsbranschen i Europa ger fortsatt god avkastning och optimism kring investeringar

Mitt i pågående pandemi och framåt: Vilka trender ser aktörerna på fastighetsmarknaden och hur kommer de att utvecklas?

Årets kartläggning av fastighetsbranschens trender i Europa visar en bransch i förändring i och med en kraftig lågkonjunktur 2020 och konsekvenserna av pandemin. Läs mer i rapporten "Emerging Trends in Real Estate® Europe 2021".

Trots det är fastigheter intressanta att investera i. Fastigheter ses i allmänhet fortfarande som en av de få objekt som genererar acceptabel avkastning vid en tidpunkt med låga eller negativa räntor. Pandemin har dock tvingat miljoner människor att arbeta hemifrån. Kontor och butiker har gapat tomma eller till och med tvingats stänga. Även shoppingcenter runtom i Europa drabbas hårt, hotell- och restaurangbranschen likaså. Pandemin har påskyndat förändrade konsumtions- och beteendemönster som innebär omedelbara problem för dessa sektorer.

Det finns också områden som har påverkats minimalt eller till och med positivt. Det beror helt enkelt på marknadens efterfrågan. Logistik och bostäder sticker ut liksom datacenter, biovetenskapliga byggnader, energiinfrastruktur och industriella fastigheter eller lager som samhällsfastigheter som drar nytta av relativt stabil efterfrågan. Kommunikationsmaster och fiber har också en positiv utveckling eftersom konsumtionsmönstret har ändrats från offline till online.


*Impact investing innebär investeringar som inte bara ger ekonomisk avkastning utan även påverkar miljön och samhället på ett positivt sätt.

Aktörer och specialister om trenderna på fastighetsmarknaden 2021

Helena Ehrenborg, PwC, presenterar slutsatserna i rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe 2021 och bjuder in aktörer på marknaden till en diskussion om trenderna de ser. I panelen ser ni Erik Herngren, Kairos Future, Therese Rattik, Areim, och Thomas Sipos, Profi. Moderatorer är Alma Jacobson, ULI, och Thomas Almendal, PwC.

Berlin den mest attraktiva staden

Rapporten visar att det finns goda förutsättningar för affärer att växa fram på den inhemska marknaden på grund av reserestriktioner och att många inte vågar satsa utomlands. Investerare anser sig särskilt vara intresserade av att investera i fastigheter i Tyskland. Flera tyska städer hamnar högt med Berlin i topp. Tysklands relativa stabila läge i kombination med dess effektiva hantering av viruset sägs vara orsaker till landets attraktionskraft. Sverige hamnar på 16:e plats. Först bland de nordiska länderna och en blygsam klättring uppåt.
 

"Digitaliseringen, omstruktureringen i branschen och behovet av att tänka nytt har till följd av pandemin accelererat och det vi kanske förväntade oss på fem till sex års sikt sker här och nu."

Helena Ehrenborg, fastighetsexpert, PwC Sverige

Fortsatt fokus på hållbarhet

Undersökningen belyser också ett växande fokus på miljö-, social- och samhällsfrågor. Det pågår en omvärdering av fastighetens plats i samhället och hur den påverkar själva strukturen i hur människor lever, arbetar och konsumerar. Pandemin har förstärkt behovet att överväga hur sektorn kan minska sina koldioxidutsläpp och vikten av ESG-agendan i allmänhet.
 

Trender i fastighetsbranschen

  • Det finns gott om kapital

  • Investerare fokuserar på inhemska marknader

  • Grundläggande beteendemönster förändras. Vi lever och arbetar annorlunda

  • Återanvändning och ombyggnad prioriteras framför att bygga nytt

  • Mål om att bli klimatneutral högt på agendan
     

Om rapporten

"Emerging Trends in Real Estate® Europe 2021" baseras på en undersökning med 995 aktörer inom fastighetsbranschen från 25 europeiska länder inklusive Sverige. För elfte året ger PwC och ULI (Urban Land Institute) ut rapporten. Den visar förutsättningar, utmaningar och trender inom branschen.

Vill du veta mer? Ladda ner och läs hela rapporten.
 

Kontakta oss

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Följ oss i sociala medier