Fastighetsägare - tänk på det här om lokalhyresgästen går i konkurs

2020-04-29

När en lokalhyresgäst går i konkurs finns det några saker som hyresvärden kan göra för att rädda en del av hyresintäkterna. Eftersom hyror är en så kallad oprioriterad fordran utdelas de endast om det finns några pengar kvar när konkursboet har fått betalt för sina kostnader och efter att borgenärer med förmånsrätt har fått utdelning. Ta del av våra tips.

Om lokalhyresgästen innan konkursen var försenad med hyran med mer än två vardagar har hyresvärden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Konkursboet tvingas då att agera för att få nyttja lokalen en längre tid. 

Om det inte fanns någon hyresskuld före konkursen eller om hyresvärden av någon anledning inte vill säga upp hyresavtalet omedelbart kan hyresvärden i stället

● begära säkerhet av konkursboet

● fråga konkursförvaltaren om konkursboet har för avsikt att ta över hyresavtalet

● uppmana konkursboet att ställa lokalen till hyresvärdens förfogande inom en månad

Har du frågor kring obeståndsrätt eller fastigheter? Välkommen att kontakta oss.
 

Kontakta oss

Erika Nettrander

Senior Manager, jurist

Tel 0738-60 18 52

Följ oss i sociala medier