Digital Trust Survey: Så gör du rätt satsningar på cybersäkerhet

dataskärm med kod

I takt med att de digitala hoten växer så lägger nu allt fler företag större summor på cybersäkerhet. Samtidigt görs många investeringar utan planerad uppföljning av effekten. I rapporten "Digital Trust Survey" har PwC tittat närmare på vilka framgångsfaktorerna är för de bolag som lyckats investera rätt i cybersäkerhet.
                                                                              
Enligt PwC:s rapport "Digital Trust Survey" så ökar nu satsningarna på cybersäkerhet markant som del av den totala IT-budgeten. Närmare var fjärde organisation i undersökningen tänker lägga minst 10 procent av IT-budgeten på cybersäkerhet under 2020, vilket är en ökning med 55 procent i förhållande till 2019.

diagram, it-budget för cybersäkerhet

Men att bara lägga till mer resurser är inte tillräckligt. Många organisationer vet inte vilken effekt som deras satsningar ger. Så vad kännetecknar egentligen de organisationer som lyckas med sitt arbete inom cybersäkerhet? För att få svar på den frågan så har PwC titta närmare på den fjärdedel av organisationerna som visar bäst resultat när det gäller digital säkerhet.

"Vi ser att många organisationer famlar efter de rätta kostnadseffektiva lösningarna för cybersäkerhet. Så nu vill vi helt enkelt visa på vägledning genom att lyfta fram vad det är som gör att de bästa bolagen har nått sin position."

Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige

Framför allt är det inom tre områden som de här föregångarna inom cybersäkerhet visar sig vara starka:

Cybersäkerhet som en del av affärsstrategin

De företag som är mest framgångsrika har specialister inom cybersäkerhet som är väl införstådda med affärsstrategin. 65 procent av förebilderna i undersökningen har just en sådan organisation där cybersäkerheten är en del av affärsverksamheten och med en strategi för cybersäkerhet som stödjer företagets affär. Det kan jämföras med genomsnittet i undersökningen som är 15 procent.

Cybersäkerhet som en del av riskhanteringen

89 procent av de mest cybersäkra företagen säger att deras medarbetare inom cybersäkerhet är involverade i hanteringen av riskerna när det gäller organisationens digitala transformation. Genomsnittet i undersökningen är 41 procent.

Cybersäkerhet som en del i beslut och genomförande

Specialisterna på cybersäkerhet i de framgångsrika företagen är till stor del delaktiga i diskussionerna om företagets viktiga beslut. 77 procent av förebilderna menar att deras specialister inom cybersäkerhet har ett bra dialog med företagsledningen, vilket skapar en gemensam bild av riskbenägenhet i verksamheten. Det kan jämföras med genomsnittet i undersökningen som är 22 procent.

"De här förebilderna är företag som är bättre på att bygga in cybersäkerhetstänk in i affärsverksamheten och bidra till företagets utveckling. De har helt enkelt gått från att bara arbeta för att skydda tillgångar till att vara en strategisk partner i organisationen."

Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige

Om undersökningen Digital Trust Survey

PwC:s "Digital Trust Insights Survey" är en global undersökning där 3 145 chefer och IT-specialister har frågats ut om cybersäkerhet. Med utgångspunkt i resultaten ar PwC tagit fram en vägledning för stärkt cybersäkerhet i den egna verksamheten. Vägledningen baseras på svaren från den fjärdedel av medverkande företag som är mest framgångsrika inom cybersäkerhet.
 

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide