Hållbarhet på riktigt

I dag måste företag och organisationer högprioritera hållbarhetsfrågorna för att vara relevanta i vårt samhälle. Vi hjälper dig att lyckas med allt inom hållbarhet! Agenda 2030, antikorruption, CSR, hållbarhetsredovisning med mera.

Tillväxt och lönsamhet med Hållbarhetskollen från PwC!

Med PwC:s Hållbarhetskollen får du en kartläggning av var företaget står i dag och hur du ska tänka framåt. Integrera ett värdeskapande hållbarhetsarbete och nå större tillväxt och ökad lönsamhet. Hållbarhetskollen hjälper dig.

Till Hållbarhetskollen >>

loading-player

Playback of this video is not currently available

Bzzt för PwC närmare klimatneutralt mål

Nu kan PwC:s medarbetare åka utsläppsfritt i Stockholm

#ageranu
Som ett led i vår vision att bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle lanserar vi ett samarbete med podtaxibolaget Bzzt. Det är också ett led i PwC:s mål att till år 2030 bli klimatneutralt. Bzzt är det enda taxibolaget i Sverige som får använda Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.
Läs mer om samarbetet >>

Stora brister i kommunernas hållbarhetsarbete

Rapporten "Bättre kan vi" belyser hur kommunerna lever upp till de ökande förväntningarna kring hållbarhet. 106 kommuner fick besvara frågor kring de tre hållbarhetsdimensionerna (ekonomiska, sociala och miljömässiga) samt hur man arbetar med Agenda 2030. Resultaten är häpnadsväckande.

Läs rapporten här:
Bättre kan vi - en lägesrapport över kommuneras hållbarhetsarbete 2019

Bildspel om kommuners brister i sin hållbarhetsutveckling

PwC:s globala CEO Survey 2020:
Företagsledare om framtiden – CEO Survey 2020

Klimat, konjunktur, kompetens. Vilka framtidsfrågor är viktigast enligt företagsledare runt om i världen? Vd-undersökningen CEO Survey har svaren från 1 581 företagsledare i 83 länder.

Klimatkrisen – från rött skynke till grön utveckling

Klimatfrågorna berör oss alla och självklart även det svenska näringslivet. Vid sidan av den stora utmaning som en klimatomställning innebär för många företag, så finns det även affärsmässiga ljusglimtar. 75 procent av de svenska företagsledarna menar att initiativ inom klimatområdet kan innebära nya möjligheter till att utveckla produkter och tjänster.

Läs hela CEO Survey

företagsledare om framtiden - CEO Survey 2020

Fokusera på värdeskapande hållbarhetsrapportering

Många företag och organisationer måste upprätta en hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen. Låt arbetet med hållbarhetsrapporteringen bli värdeskapande genom att identifiera risker och ta reda på hur väl rustad du är för framtiden. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan gå till väga!


Senaste artiklarna och rapporterna om hållbar affärsutveckling

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Fredrik Ljungdahl

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide