Hållbar affärsutveckling

PwC hjälper investerare, företag och offentliga sektorn - att integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och därigenom öka sin konkurrenskraft, förbättra riskhanteringen och stärka förtroendet mot intressenter.

Vilka risker uppstår genom er verksamhet? Svaret får du av våra specialister inom hållbar affärsutveckling och ansvarsfulla investeringar.

Satsa på värdeskapande hållbarhet!

Våra huvudtjänsteområden täcker in strategi och implementering, styrning och riskhantering, leverantörskedjan, mätning och värdering, samt rapportering av hållbarhetsinformation och bestyrkande av processer och redovisningar.

PwC:s globala CEO Survey 2018:

Företagsledare alltmer oroade över klimathoten

Företagsledare har på senare år börjat oroa sig allt mer för breda geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga hot. Nya "CEO Survey" visar att företagsledare börjat oroa sig mer för större frågor utanför den egna verksamheten.

Klimathotet tar för första gången steget upp bland de tio mest angelägna hoten samtidigt som oron för terrordåd och cyberhot klämmer sig in bland de fem främsta.

– Tendensen är glasklar. Vi ser att världens företagsledare inte blundar för de stora klimathoten. Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta naturligtvis positivt och det är tydligt att miljöfrågor hamnar allt högre upp på företagens agenda på flera sätt. Det handlar både om en diskussion om att redovisa, värdera och hantera klimatrisker, men också om nödvändigheten i att hitta nya lösningar på problemen, vilket är spännande för det skapar nya affärsmöjligheter, säger Karin Juslin, hållbarhetsrådgivare på PwC.

>> Läs hela CEO Survey här

företagsledare oroade över klimathoten

Fokusera på värdeskapande hållbarhetsrapportering

Från och med 2017 är många företag och andra organisationer enligt årsredovisningslagen skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. 

Låt arbetet med hållbarhetsrapporteringen bli värdeskapande genom att identifiera risker och ta reda på hur väl rustad du är för framtiden. 

Genom att dessutom rapportera det som verkligen är relevant för dina intressenter säkerställer du värdeskapande. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan gå till väga!

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hållbarhetsrapportera - så sätter du igång!

loading-player

Playback of this video is not currently available


Senaste artiklarna och rapporterna om hållbar affärsutveckling

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin
Rådgivare, PwC Sverige
Tel 0709-29 48 20
Email

Fredrik Ljungdahl
Partner / Hållbarhetsansvarig
Tel 0709-29 32 34
Email

Följ oss