Hållbar affärsutveckling

PwC hjälper investerare, företag och offentliga sektorn - att integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och därigenom öka sin konkurrenskraft, förbättra riskhanteringen och stärka förtroendet mot intressenter.

Vilka risker uppstår genom er verksamhet? Svaret får du av våra specialister inom hållbar affärsutveckling och ansvarsfulla investeringar.

Satsa på värdeskapande hållbarhet!

Våra huvudtjänsteområden täcker in strategi och implementering, styrning och riskhantering, leverantörskedjan, mätning och värdering, samt rapportering av hållbarhetsinformation och bestyrkande av processer och redovisningar.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hållbarhetsrapportera - så sätter du igång!
 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Fokusera på värdeskapande hållbarhetsrapportering

Från och med 2017 är många företag och andra organisationer enligt årsredovisningslagen skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. 

Låt arbetet med hållbarhetsrapporteringen bli värdeskapande genom att identifiera risker och ta reda på hur väl rustad du är för framtiden. 

Genom att dessutom rapportera det som verkligen är relevant för dina intressenter säkerställer du värdeskapande. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan gå till väga!


Senaste artiklarna och rapporterna om hållbar affärsutveckling

Kontakta oss

Fredrik Franke
Director / Ansvarig hållbarhetsrådgivning
Tel 0709-29 12 97
Email

Fredrik Ljungdahl
Partner / Hållbarhetsansvarig
Tel 0709-29 32 34
Email

Följ oss