Hållbar affärsutveckling

PwC hjälper investerare, företag och offentliga sektorn - att integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och därigenom öka sin konkurrenskraft, förbättra riskhanteringen och stärka förtroendet mot intressenter.

Vilka risker uppstår genom er verksamhet? Svaret får du av våra specialister inom hållbar affärsutveckling och ansvarsfulla investeringar.

Satsa på värdeskapande hållbarhet!

Våra huvudtjänsteområden täcker in strategi och implementering, styrning och riskhantering, leverantörskedjan, mätning och värdering, samt rapportering av hållbarhetsinformation och bestyrkande av processer och redovisningar.

Investerare och hållbarhetsfrågor - en omöjlig ekvation? Lyssna på en spännande paneldebatt!
 

En undersökning gjord av PwC visar att svenska företag upplever ökad förväntan från kunder och medarbetare gällande hållbart företagande. Men intresset från investerare är inte lika stort. Hur ser investerare på värdering av icke-finansiella risker och möjligheter? Vad krävs för att investerare i större utsträckning ska driva en hållbar utveckling i linje med FN:s 17 globala mål? Här kan du ta del av en spännande debatt med några av de viktigaste riskkapitalaktörerna.

  • Tove Larsson, investment manager, Norrsken
  • Alireza Etemad, partner, IK Investment Partners
  • Klas Tikkanen, CFO på Nordic Capital
loading-player

Playback of this video is not currently available

PwC:s globala CEO Survey 2018:

Företagsledare alltmer oroade över klimathoten

Företagsledare har på senare år börjat oroa sig allt mer för breda geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga hot. Nya "CEO Survey" visar att företagsledare börjat oroa sig mer för större frågor utanför den egna verksamheten.

Klimathotet tar för första gången steget upp bland de tio mest angelägna hoten samtidigt som oron för terrordåd och cyberhot klämmer sig in bland de fem främsta.

– Tendensen är glasklar. Vi ser att världens företagsledare inte blundar för de stora klimathoten. Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta naturligtvis positivt och det är tydligt att miljöfrågor hamnar allt högre upp på företagens agenda på flera sätt. Det handlar både om en diskussion om att redovisa, värdera och hantera klimatrisker, men också om nödvändigheten i att hitta nya lösningar på problemen, vilket är spännande för det skapar nya affärsmöjligheter, säger Karin Juslin, hållbarhetsrådgivare på PwC.

>> Läs hela CEO Survey här

företagsledare oroade över klimathoten

Fokusera på värdeskapande hållbarhetsrapportering

Från och med 2017 är många företag och andra organisationer enligt årsredovisningslagen skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. 

Låt arbetet med hållbarhetsrapporteringen bli värdeskapande genom att identifiera risker och ta reda på hur väl rustad du är för framtiden. 

Genom att dessutom rapportera det som verkligen är relevant för dina intressenter säkerställer du värdeskapande. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan gå till väga!

loading-player

Playback of this video is not currently available


Senaste artiklarna och rapporterna om hållbar affärsutveckling

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier