Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Hållbar utveckling - hållbarhet på riktigt #ageranu

Hållbar utveckling handlar om att prioritera hållbarhetsfrågorna. Vi hjälper dig med hållbarhetsrapporteringen, Agenda 2030, TCFD, sustainable finance, antikorruption, CSR, hållbarhetsredovisningar och social hållbarhet.

Hållbarhet fortsatt osynligt i kärnverksamheten. #ageranu

Ny studie undersöker 125 årsredovisningar och hållbarhetsrapporteringar och avslöjar utmaningarna som många bolag har med hållbarhetsrapporteringen. Men det finns ljuspunkter också.

PwC har för tredje året undersökt bolagens hållbarhetsrapportering. Nya studien undersöker 125 årsredovisningar och hållbarhetsrapporteringar för 2019 och avslöjar att många bolag har en bra bit kvar för att möta kraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen enligt Årsredovisningslagen (ÅRL).

Läs rapporten här
 

Playback of this video is not currently available

2:13

Hållbarhetsrapportering - studie

Isabelle Hammarström och Karin Juslin, PwC, berättar om studien som tittar på bolagens tillämpning av Årsredovisningslagens (ÅRL) krav för att hållbarhetsrapportera.

PwC:s globala CEO Survey 2021:
Företagsledare om framtiden

PwC:s globala vd-undersökning där 1 779 företagsledare från 100 länder berättar om sin syn på nuläge och framtid.

Vem ska ta ansvar för klimatutmaningen? Den frågan är ännu mer relevant efter företagsledarnas svar i årets undersökning. När det gäller klimat och miljöområdet så menar nämligen endast 34 procent av respondenterna att det i huvudsak är ett politikeransvar, samtidigt som det egna ansvaret från näringslivshåll är på exakt samma låga nivå (34 procent).

Senaste artiklarna och rapporterna om hållbar affärsutveckling

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier
Hide