Hållbarhet på riktigt

I dag måste företag och organisationer högprioritera hållbarhetsfrågorna för att vara relevanta i vårt samhälle. Vi hjälper dig att lyckas med allt inom hållbarhet! Agenda 2030, antikorruption, CSR, hållbarhetsredovisning med mera.

Tillväxt och lönsamhet med Hållbarhetskollen från PwC!

Med PwC:s Hållbarhetskollen får du en kartläggning av var företaget står i dag och hur du ska tänka framåt. Integrera ett värdeskapande hållbarhetsarbete och nå större tillväxt och ökad lönsamhet. Hållbarhetskollen hjälper dig.

Till Hållbarhetskollen >>

loading-player

Playback of this video is not currently available

Bzzt för PwC närmare klimatneutralt mål

Nu kan PwC:s medarbetare åka utsläppsfritt i Stockholm

#ageranu
Som ett led i vår vision att bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle lanserar vi ett samarbete med podtaxibolaget Bzzt. Det är också ett led i PwC:s mål att till år 2030 bli klimatneutralt. Bzzt är det enda taxibolaget i Sverige som får använda Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.
Läs mer om samarbetet >>

Stora brister i kommunernas hållbarhetsarbete

Rapporten "Bättre kan vi" belyser hur kommunerna lever upp till de ökande förväntningarna kring hållbarhet. 106 kommuner fick besvara frågor kring de tre hållbarhetsdimensionerna (ekonomiska, sociala och miljömässiga) samt hur man arbetar med Agenda 2030. Resultaten är häpnadsväckande.

Läs rapporten här:
Bättre kan vi - en lägesrapport över kommuneras hållbarhetsarbete 2019

Bildspel om kommuners brister i sin hållbarhetsutveckling

PwC:s globala CEO Survey 2018:
Stor oro bland företagen

Företagsledare oroar sig allt mer för de geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga hoten, enligt CEO Survey 2018 .

Klimathotet tar för första gången steget upp bland de tio mest angelägna hoten samtidigt som oron för terrordåd och cyberhot klämmer sig in bland de fem främsta.

– Tendensen är glasklar. Vi ser att världens företagsledare inte blundar för de stora klimathoten. Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta naturligtvis positivt och det är tydligt att miljöfrågor hamnar allt högre upp på företagens agendor på flera sätt. Det handlar både om en diskussion kring att redovisa, värdera och hantera klimatrisker, men också om nödvändigheten i att hitta nya lösningar på problemen, säger Karin Juslin, hållbarhetsrådgivare på PwC.

Läs hela CEO Survey här >>

företagsledare oroade över klimathoten

Fokusera på värdeskapande hållbarhetsrapportering

Många företag och organisationer måste upprätta en hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen. Låt arbetet med hållbarhetsrapporteringen bli värdeskapande genom att identifiera risker och ta reda på hur väl rustad du är för framtiden. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan gå till väga!


Senaste artiklarna och rapporterna om hållbar affärsutveckling

Kontakta oss

Karin Juslin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide