Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Corporate responsibility: Så ska du arbeta med CSR

kvinna och man läser om Corporate Responsibility på surfplatta

Social hållbarhet, CSR, corporate responsibility… kärt barn har många namn. Kunder, medarbetare och samhället förväntar sig att företag tar sitt ansvar. Med en effektiv CSR-strategi kan du göra skillnad på riktigt.

Vad är Corporate Responsibilty (CSR)?

I dag måste företag ta ansvar i hela värdekedjan och inte bara för sin egen verksamhet – här ingår allt från leverantörskedjor till samhällspåverkan, medarbetarna, tjänste- och produktutbud, miljöpåverkan samt kunderna.

Fördelarna med CSR sträcker sig långt bortom företagets "goda renommé". CSR är en oumbärlig hörnsten i företagens tillväxt- och lönsamhetsstrategier. CSR ska ses som ett praktiskt verktyg i verksamheten för att stärka varumärket, skapa positiv uppmärksamhet, minimera miljöpåverkan, locka de bästa talangerna och driva innovationsarbetet.

CSR berör företagens direkta arbete med de sociala, miljömässiga och ekonomiska verksamhetsfaktorerna och utgår från allmänhetens förväntningar, regelverk som man måste följa enligt lagen och de arbetsrättsprinciper, miljöpolicys och andra avtal som man har valt att underteckna. Till exempel följer de flesta svenska storbolagen FN:s principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag kring mänskliga rättigheter och miljöstandarder. Då i princip alla större bolag och organisationer valt att stödja och anamma Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, inkluderas även Agenda 2030 i företagens arbete inom Corporate Responsibility.
 

Incitamentsprogram från styrelser till ledningar

Ett lyckat CSR arbete måste utgå från företagsledningen. Men vad händer om företagsledningen inte prioriterar grundläggande CSR-processer? Det får helt enkelt inte ske. Därför måste styrelser ta sitt ansvar och skicka tydliga signaler till företagsledningarna. Ett effektivt sätt att göra detta är att premiera bolagens ledningsgrupper med incitament som är direkt kopplade till CSR-arbetet.

Genom att belöna ledningsgrupperna när de gör rätt så kan man snabbt och effektivt nå resultat. Detta är en pragmatisk och effektiv lösning på en akut utmaning. Alla måste ta sitt ansvar för att kunna realisera viktiga CSR-områden som Agenda 2030.
 

Så kan PwC hjälpa dig med ditt CSR-arbete

För att CSR-arbetet verkligen ska göra skillnad måste man aktivt implementera processer, kunna mäta alla initiativ och ha gedigna uppföljningsverktyg. CSR genomsyrar ofta alla delar av verksamheten: personalresurser, tillverkning, leverantörskedjor, IT-säkerhet och andra områden. Vi hjälper företag med redovisningsmodeller, redovisningsstandarder och företagsspecifika policys inom exempelvis hållbarhet och mänskliga rättigheter. Sedan 2017 måste alla noterade bolag i Sverige upprätta en hållbarhetsredovisning, en självklar del i CSR-rapporteringen. Vill du veta mer?

En gedigen CSR-strategi bör inkludera:

  • Företagspolicys som kräver att samarbetspartners och underleverantörer följer etiska affärsmetoder.
  • Investeringar i medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö och utveckling.
  • Stödja välgörenhetsorganisationer som är relevanta för företagets verksamhetsområde.
  • Främja lika möjligheter för män och kvinnor på alla nivåer.
  • En tydlig mångfaldspolicy som verkligen gör skillnad.
  • Ått återvinna är att vinna. Införliva den cirkulära ekonomin i din verksamhet.

Så ska du arbeta med diskrimineringsfrågor

Den nya diskrimineringslagen i Sverige ställer tydliga krav: Arbetsgivarna ska jobba aktivt mot diskriminering och främja inkludering. Vagt och otydligt? Inte alls. Här får du reda på vad som gäller och hur du kan komma igång med arbetet i dag:

Vad innebär diskrimineringslagen för företagare?

Riskanalys för små och medelstora företag

Med en riskanalys får du koll på företagets risker och hur du bör agera

Risk. Ett område som alla företagare lever med dagligen. Alla företag har affärsrisker som behöver hanteras, särskilt inom hållbarhetsarbetet. Men det är inte enkelt att veta exakt vilka risker som behöver åtgärdas. Det finns trots allt risker som inte är fel. Så vilka risker ska du behålla och vilka ska du göra dig av med?  Med PwC:s Riskanalys får du en tydlig bild av vilka risker som kan leda till framgång och vilka som kan orsaka skada och hanteras direkt.

Läs mer om Riskanalys

Läs mer om Strategi och implementering av hållbarhetsfrågor
 

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier
Hide