Stora brister i företagens hållbarhetsredovisningar

2018-11-20

År 2017 var första året då större svenska företag och organisationer enligt årsredovisningslagen var skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. Nu, hösten 2018, arbetar många med att utveckla sina rapporter inför år två. Vad lärde vi oss av första årets rapportering och hur väl hanterade företagen detta nya krav?

En ny rapport från PwC visar att många företag uppvisar stora brister i hållbarhetsrapporteringen och behöver utveckla sina rapporter.

– Vi har analyserat hållbarhetsredovisningarna från cirka 100 noterade och onoterade företag och kan konstatera att man har kommit olika långt och att man tolkat de nya lagkraven på helt olika sätt. Många formella fel begås. Bland annat missar en stor del av företagen att publicera sin hållbarhetsrapport. Ofta saknas information om de obligatoriska områdena och riskbeskrivningar är ett tydligt utvecklingsområde, säger Daniel Johansson Stattin, chef för PwC:s specialister som arbetar med hållbarhetsrådgivning, och en av författarna till rapporten.

Daniel Johansson Stattin menar att företagen tar risker när hållbarhetsrapporterna brister.

– Det är en förtroendefråga gentemot intressenter som kunder och medarbetare. Företagen måste idag ha klart för sig vad hållbarhet innebär och vilka hållbarhetsrisker de är exponerade för. Även om kunder och andra intressenter kanske inte läser de här rapporterna, så tyder bristerna på att bolagen kanske inte gjort hemläxan och har dålig koll på de här frågorna. Genom utvecklingen av en transparent och genomarbetad hållbarhetsrapport, kommer bolaget få nya perspektiv på risker och möjligheter med sin affärsmodell och därmed kunna forma bättre strategier för långsiktig framgång. 

Fem vanliga misstag som företagen gör i hållbarhetsrapporteringen:

1. Hållbarhetsrapporten finns inte publicerad

2. Riskbeskrivningar saknas

3. Bristfällig information kring mänskliga rättigheter och antikorruption

4. Förklaringar saknas när företaget inte redovisar fullständig information

5. Revisorsyttrandet har missats att bifogas rapporten

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier
Hide