Low Carbon Economy Index 2018: Nu måste vi minska koldioxidutsläppen

2018-10-30

termometer med himmel i bakgrunden

Utsläppen ökar igen. Utvecklingen går inte åt det håll den borde för att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till två grader i förhållande till förindustriell tid. Vi saknar inte lösningar på problemen - regeringar och företag behöver bara genomföra dem. Så kan man sammanfatta slutsatserna i nya PwC-studien "Low Carbon Economy Index".
 

Världens ledare, företag och organisationer måste gemensamt göra en kraftansträngning för att minska de globala koldioxidutsläppen till 1,5 grader.  Annars står vi inför en stundande klimatkatastrof, det är huvudbudskapet i senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. Samtidigt konstaterar PwC:s Low Carbon Economy Index att Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader ligger allt längre bort då ländernas utsläppsminskningar går för alldeles för långsamt.

I indexet har PwC undersökt hur världens 20 största ekonomier ligger till i arbetet med att minska utsläppen. Rapporten konstaterar att inget land gör tillräckligt mycket för att nå tvågradersmålet. Bäst i indexet ligger Kina som på ett decennium halverat sin koldioxidintensitet (förhållandet mellan utsläpp och BNP). Storbritannien ligger bäst till vad gäller tempot i omställningen till fossilfri energi.

"I Parisavtalet 2015 enades världens ledare kring att begränsa den globala uppvärmningen till max 2,0 grader per år, ett ambitiöst mål att leva upp till. Men den nya IPCC-rapporten visar att vi måste ner till 1,5 grader för att vi inte skall nå farliga nivåer för den globala uppvärmningen."

Johan Jacobsson, hållbarhetsspecialist på PwC

– Arbetet med att applicera tillgänglig koldioxidreducerande teknik och optimera användningen av fossilfria energialternativ måste intensifieras dramatiskt. Samtidigt måste forskning och utveckling för nästa tekniksprång i dagens koldioxidintensiva branscher öka markant om vi överhuvudtaget ska ha en rimlig chans att nå 1,5-målet.
 

Första steg att skicka prissignalen till alla utsläppare

Lösningen är enligt Johan Jacobsson både komplicerad och på gränsen till ouppnåelig.

– Ett första steg är att skicka prissignalen till alla utsläppare, det bör helt enkelt kosta mer att använda CO2. De ekonomiska incitamenten måste bli mer uppenbara för företagen att välja alternativa energikällor både för den handlande sektorn inom EU ETS(handelssystemet för utsläppsrätter). Även den icke handlande sektorn bör tydligt få prissignal. EU ETS är på väg in i en ny handelsperiod 2021-2030.

– Handelssystemet, som på sätt och vis är till för att skydda industrin och en reglering som skall hitta de mest kostnadseffektiva reduktionerna av koldioxidutsläpp, måste få fram spelreglerna på ett tidigt stadium till industrierna. Allt detta för att inte upprepa misstagen i tidigare handelsperioder. Samtidigt måste systemet vara skarpt nog för att ge den prissignal som industrierna behöver.
 

Företag bör börja med att inventera sin verksamhet

Industrierna i EU ETS har en bra grund för att följa utsläppen och avväga egna åtgärder mot att köpa utsläppsrätter. Den icke handlande sektorn ligger i många fall efter, menar Johan Jacobson.

– Rent praktiskt bör företag som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter börja med att inventera sin verksamhet: Hur ser utsläppen av CO2 ut? Hur kan man minska den? Hur ser målsättning och strategi ut kring att minska utsläppen? Vilka processer bör man implementera för ett långsiktigt arbete att minska C02-utsläppen?

Världens ledare, företag och organisationer måste inse att detta inte är en miljöfråga i mängden. I grund och botten handlar det om mänsklighetens överlevnad, avslutar Johan Jacobsson.

Kontakta oss

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 27

Följ oss i sociala medier
Hide