Cyberhot - orosmolnet som hänger över svenska myndigheter

2017-06-16

man och kvinna tittar på surfplatta


Världen förändras genom globala, makroekonomiska och geostrategiska krafter och de så kallade megatrenderna medför nya hotbilder. En utmaning är cybersäkerhet och brist på beredskap inom myndigheter, visar PwC:s undersökning om säkerhetsarbete.
 

Förändring som så är inget nytt och har alltid funnits genom civilisationens framväxt, men utmaningarna kan te sig större i dag! En av megatrenderna är den teknologiska utvecklingen som innebär automatisering, ökad förmåga till analys och ett sätt att kommunicera världen över. Konsekvensen är ändå beroendet av digital infrastruktur, liksom att teknologin skapar en sårbarhet och är en utmaning för samhällssäkerheten.

Myndigheter måste arbeta med megatrenderna och inte emot dem. Det gäller att få frågan om cyberhot på ledningsnivå och skapa en medveten organisation.

Susanna Collijn, ansvarig kommunal sektor på PwC Sverige.

Undersökning blottar sårbarhet inom kommuner

– Behovet av beredskap inom kommuner och myndigheter blir ännu större i ljuset av de nya EU-initiativen kring cybersäkerhet och dataskydd – GDPR – som ställer omfattande krav kring hur hantera och skydda personuppgifter och cybersäkerhet, fortsätter Collijn.

En enkätundersökning av PwC om kommunernas säkerhetsarbete avslöjade tydliga brister i kommunernas och landstingens beredskap.

Undersökningen visade att:

  • kommuner och landsting har dålig krisberedskap i cybersäkerhetsrelaterade frågor
  • många kommuner har en brist på kontinuerlig övning och utbildning rörande informations- och cybersäkerhet
  • det finns ett behov av ett långsiktigt strategiskt arbete med cybersäkerhet inom kommuner

Säkert val 2018?

Dualiteten kring den teknologiska utvecklingen blir uppenbar med sociala medier som politiskt polariseringsverktyg i samverkan med en kraftigt utvecklad förmåga att förorsaka skada.

Och det finns ingenting som tyder på att det svenska valet 2018 inte kommer att utsättas för regelrätta cyberintrång eller försök att påverka valets utgång.

  • 2015 genomförde Ryssland en cyberattack mot den ukrainska elsektorn som ett led i aggressionen mot Ukraina.
  • Under 2016 bidrog PwC i "Operation Cloud Hopper" där ett av de största cyberspionageintrången i historien avslöjades och Kina bedöms vara aktören bakom.
  • Liksom den arabiska våren som möjliggjordes av sociala medier och den egyptiska regeringen föll på endast 17 dagar.  
  • Och i maj i år genomfördes en mycket omfattande ransomware-attack i 100-talet länder som bland annat paralyserade sjukvårdssektorn i England.

Beroendet av fungerande digital infrastruktur är lika omfattande i alla samhällsviktiga sektorer.

Välkommen till våra seminarier på temat informationssäkerhet och digitalisering i Almedalen!

Seminarier om informationssäkerhet

Seminarier om digitalisering

Läs artikel: Cyberhot och cybersäkerhet oroar ledare inom offentlig sektor

Kontakta oss

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och landsting, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier