Fastighetstempen 2015

2015-03-05

En positiv bild målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i Fastighetstempen 2015 från PwC. Mer än 70 procent tror på ökande hyresintäkter för branschen. De tror även på stigande fastighetspriser, ökade investeringar och över hälften räknar med att anställa ny personal det kommande året.


En klar majoritet, 73 procent, av de svarande tror på ökade hyresintäkter under 2015. Motsvarande siffra för 2013 och 2014 var 46 respektive 67 procent. Med andra ord håller den positiva trenden i sig och förstärks ytterligare under 2015. Några av de bidragande orsakerna till den positiva synen på hyresintäkterna anges god konjunktur i tjänstesektorn samt nyproduktionsprojekt som bidrar till att öka genomsnittlig bashyra.

 

- Det ser ut som om 2015 kommer att bli ännu ett framgångsrikt år för den svenska fastighetsbranschen. Vi kan förvänta oss ett par nya noterade fastighetsbolag under 2015 och ökat internationellt intresse. Många i branschen anger svårigheten att hitta lämpliga investeringsobjekt som den största utmaningen under året och det säger väl en hel del, menar Robert Fonovich, branschansvarig för Real Estate på PwC Sverige.
 

Om undersökningen

PwC:s Fastighetstempen är en årlig återkommande undersökning bland beslutsfattare från landets största fastighetsbolag som ger sin syn på affärsklimatet i den svenska fastighetsbranschen det kommande året. Totalt 80 intervjuer har genomförts samt kvalitativa intervjuer med tre experter, aktiva inom olika sektorer i fastighetsbranschen.

Kontakta oss

Arne Engvall

Arne Engvall

Ansvarig partner Real Estate

Tel 0709-29 37 25

Följ oss i sociala medier