Fastighetstempen & Entreprenad- barometern

Paketeringsutredningen – en del av den svenska skattetsunamin

Fastighetstempen och Entreprenadbarometern är två traditionella undersökningar som PwC arbetat med under ett antal år. Undersökningarna har genomförts för att se fastighets- och entreprenadbranschens syn på marknaden.

Nya Paketeringsutredningen – vad tycker branschen?

Vi har frågat 100 personer inom fastighet- och entreprenadbranschen om den nya så kallade Paketeringsutredningen. Syftet med denna undersökning är att studera hur fastighets- och entreprenadbranschen ser på paketeringsutredningens skatteförslag som presenterades i slutet av mars. Förslaget innebär bland annat att en paketerad transaktion skall beskattas på samma sätt som en situation där fastigheten säljs direkt – både vad gäller vinstbeskattning och stämpelskatt. Nu är svaren här!

Undersökningen visar att 85% av branschen tycker att paketeringsutredningens förslag är dåligt och 72% menar att de nya reglerna kommer att påverka deras verksamhet negativt. En av de sakerna som anges som negativt är att man anser att fastighetsbranschen redan är hårt beskattad. Det som anges som positivt med förslaget av respondenterna är att utredningen föreslår att lagfartskostnaden sänks till 2%, vilket medför att rena fastighetstransaktioner blir mer fördelaktiga i förhållande till dagens kostnad på 4,25%. Detta medför att marknaden blir mer transparent än idag.

100 personer inom bransch har lämnat sina kommentarer kring utredningen, vad som ses som positivt och negativt, samt vilka konsekvenser av förslaget man ser framför sig på kort och lång sikt.

I år har vi tagit ett nytt grepp på våra undersökningar kring fastighets- och entreprenadbranschen. Denna gång har vi istället för att täcka en mångfald av ämnen valt att belysa en fråga och fokus i årets undersökning är den så kallade Paketeringsutredningen.

Ta del av hela resultatet  av undersökningen och kommentarer från personer presenteras som kortare filmklipp, klicka på länkarna för att se och lyssna!

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

Följ oss i sociala medier