Nya krav på hållbarhetsrapportering för vissa företag

2016-09-15


Efter en viss väntan kom regeringen i maj 2015 med sitt slutliga förslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning för vissa företag. Förslaget omfattar cirka 1 600 företag vilket är långt fler än om regeringen i stället använt EU-direktivets gränsvärden. 

Från och med räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 eller senare kommer krav på obligatorisk hållbarhetsrapportering för större företag. 
 

Huvudregeln är att ”stora bolag” i samband med publicering av årsredovisning också ska avge en hållbarhetsrapport, antingen som en del av förvaltningsberättelsen eller som ett fristående dokument. Ett företag definieras som ”stort” om det uppfyller minst två av tre följande kriterier:

  • Medelantalet anställda överstiger 250 personer
  • Balansomslutningen överstiger 175 miljoner kronor
  • Omsättningen överstiger 350 miljoner kronor


Kraven på rapportering omfattar inte bara vanliga aktiebolag utan även banker, värdepappersbolag, försäkringsbolag, ekonomiska föreningar – alla juridiska personer som upprättar en årsredovisning. 

För koncerner finns möjligheten att upprätta en hållbarhetsrapport för gruppen som helhet.
 

Vad är det då som ska rapporteras på och i vilket format?

I lagtexten anges att företagen ska visa på vilka väsentliga ickefinansiella risker som är kopplade till verksamheten och hur affärsmodellen tar hänsyn till ickefinansiella aspekter. Man ska också redovisa hur hållbarhetsarbetet styrs i organisationen genom exempelvis policies och vilka mål och resultat man uppnått under året. Enligt förslaget anses miljö, personal, sociala aspekter, mänskliga rättigheter och antikorruption vara områden av väsentlig betydelse. Samtidigt öppnar man för att bolag som exempelvis inte har någon omfattande miljöpåverkan inte behöver rapportera kring detta givet att man förklarar varför – enligt principen ”comply or explain”. 
 

För de allra största börsbolagen kommer också krav på att redovisa vilka policys man har som styr mångfald i styrelsens sammansättning.

Eric Lindholm är specialist på PwC inom hållbarhetsrapportering och kommenterar de nya kraven så här:

- Många av de stora börsbolagen har redan kommit långt i sitt arbete med hållbarhetsrapportering och kommer inte påverkas jättemycket av de nya kraven. Det som kan komma att behöva kompletteras är beskrivning av risker och affärsmodell där även de största bolagen har en bit kvar att gå. För de bolag som ännu inte har någon rapportering men som omfattas av det nya kravet är det dags att börja analysera vad man ska rapportera på och vilka rutiner som behöver komma på plats för att komma i mål. Ett år går väldigt fort så det är hög tid att börja fundera på frågorna redan nu.

 

Har du fler frågor eller funderingar på hur detta påverkar ditt företag? – då är du varmt välkommen att höra av dig till oss som jobbar med hållbarhetsrapportering inom PwC.

Kontakta oss

Eric Lindholm

Eric Lindholm

Sustainability Reporting Specialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 17

Följ oss i sociala medier