Vad är Enterprise Performance Management (EPM)

Skaffa verktygen för att ta rätt beslut

Vilka utmaningar står ditt företag inför? För många företagsledningar handlar utmaningarna om att synkronisera företagets strategier med mål, styrning och uppföljning.

Enterprise Performance Management hjälper företag att länka samman strategi med den operationella verksamheten genom att ge dig verktygen för att översätta företagets strategier till mätbara mål och även verktygen för att följa upp och utvärdera dessa mål.

Vad innebär Enterprise Performance Managment?

En företagsledning måste kunna förlita sig på information inifrån organisationen för att få vägledning inför både finansiella och operativa beslut. För att på ett framgångsrikt sätt leda en organisation ställs krav på att hela organisationen arbetar mot samma mål, att hela organisationen förstår de satta målen på samma sätt och att varje enskild medarbetare är motiverad att bidra till att uppnå dessa mål.

Varje organisation har sin egen särskilda historia, styrningskultur och position på marknaden – och därmed också sina egna behov. Genom att använda Enterprise Performance Management får du en tydligare bild av vad som krävs för att ditt företag ska uppnå sina affärsmål.

Vad kan PwC tillföra?

Våra insatser utgår ifrån hur det ser ut i just din organisation och anpassas självklart efter de behoven. Vi kan bistå med att integrera de finansiella och icke-finansiella systemen och processerna vilket kommer att göra er till vinnare genom att:

  • identifiera värdeskapande drivkrafter och nyckeltal utifrån företagets strategi och affärsmål
  • skapa intelligenta och tillförlitliga rapporteringssystem
  • öka effektiviteten och frekvensen i rapporteringsprocesserna
  • förbättra tillförlitligheten i framåtsyftande information, såsom budgetar och löpande prognoser
  • utveckla dokumenteringen av företagets prestationer så att den kan användas som grund för ett fortsatt förbättringsarbete
  • länka företagets mål till individens genom utvärdering och belöning av medarbetare.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Hur kan Enterprise Performance Managment bidra till ditt företag?

  • Fokus på organisationens mest värdeskapande drivkrafter.
  • Samverkan mellan processer, IT och människor för att nå verksamhetens övergripande mål.
  • Väl definierade nyckeltal och ökad tillförlitlighet i prognoser för bättre beslutsfattande.
  • Effektivare rapporteringsprocesser och mer relevanta rapporter.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier