Digital & Cloud Transformation – är du redo?

Vi lever och verkar i en tid där förändring är snabbare och större än någonsin tidigare. En era med fantastiska möjligheter att skapa värde. Där framgång handlar om insikt och viljan att skaffa sig nya perspektiv.

Digital transformation

Att lyckas med din digitala transformation

Den digitala transformationen är ofta komplex men fylld av nya möjligheter. Vi kan hjälpa dig ta nästa steg, oavsett om du precis har börjat eller kommit en bit på vägen.

Nu börjar vi.

Lead with Technology

 

Lead with intelligent insights and analytics

Lead with cyber security

Digital & Cloud Transformation

Läs mer om cyber

 

Global Consumer Insights Survey

Ett år av pandemins förödande kraft mot världsekonomin har fått konsumenterna att utveckla nya vanor som vi tror är här för att stanna. PwC:s rapport "Global Consumer Insights Pulse Survey" bygger på svar från 8 700 konsumenter och ger dig en fingervisning kring framtidens konsumentbeteenden.

Global Consumer Insights Survey 2021

Upskilling för en digital värld med New world. New skills.

För att vara relevanta både idag och i framtiden har vi skapat ett initiativ inom hela PwC-nätverket som vi kallar för New world. New skills. Syftet är att stärka våra kunskaper och förmågor inom digitala ämnen och tekniker. Genom att kompetensutveckla oss själva digitalt kan vi  bättre hjälpa dig med din digitala transformation. Här berättar vi mer om hur vi upskillar oss själva, våra kunder och samhället.  

 

Data & Analytics Transformation

Det är en utmaning för många företag att låsa upp kraften som finns i data för att införa dataanalys och AI i sin verksamhet. Grunden är att förstå vilka strategiska mål som ska uppnås och att säkerställa att organisationen har rätt kompetens. Det kräver lösningar längs med hela informationsvärdekedjan, från att säkerställa datakvalitet, vilket är avgörande för att skapa pålitliga data för AI-baserad tjänster och produkter, till att ändra organisationsmodeller till att bli agila och effektiva när dessa data och AI-baserade tjänster skapas.

Läs mer om Data & Analytics

 

Företag som investerar i Big Data och AI i sin verksamhet lyckas bättre än sina konkurrenter med 5% i produktivitet och 6% i lönsamhet.

Harvard Business Review

Cyber Security: hur säker är din verksamhet?

Det är dags att se cyberhoten för vad de är - strategiska företagsrisker som kan ha stor inverkan på din verksamhet. Det gäller att identifiera och kunna hantera de hot du står inför, så att du kan driva och utveckla din verksamhet med minimerad risk och bevarat förtroende från omvärlden. Det kallar vi Digital Trust.

Bild på kod som hanterar en cyberattack

Så hanterar du en cyberattack!

Game of Threats är ett digitalt spel som simulerar effekten av cyberrelaterade kriser eller attacker. Genom spelet får deltagarna snabbt förståelse för riskerna och vad som krävs för att hantera hoten.

Spelmiljön är utvecklad för att skapa en realistisk upplevelse där du tvingas ta avgörande beslut med minimal information och där du får direkt feedback på vald strategi av PwC:s specialister och en ökad insikt i tankesättet hos antagonister.

 

Vad är "Robotic Process Automation" (RPA)?

Robotic Process Automation skiljer sig från traditionell automatisering då RPA arbetar i samma miljö som en mänsklig användare, dvs på en dator och utför de aktiviteter som en mänsklig användare skulle göra.

Där en systemimplementering inte passar av någon anledning, erbjuder RPA en överlägsen automatiseringsmöjlighet som leder till markanta kostnads- och effektivitetsfördelar på både kort och lång sikt.

strategisk HR-rådgivning

People & Organization: Strategisk HR-rådgivning som sätter dina medarbetare i centrum

Den moderna HR-funktionen genomgår stora transformationer. Digitaliseringen och pandemin skapar nya utmaningar- och möjligheter. Vi stöttar dig med upskilling, change management, mobilitetsfrågor, skattefrågor, pensioner, People-frågor i samband med M&A, HR-system, Payroll och mycket mer.

Läs mer om HR-rådgivning

Emerging Tech: Allt du behöver veta för en framgångsrik digitalisering

Tekniska genombrott utvecklas i rasande fart. Inom teknikområdet arbetar PwC Sverige med flera emerging technologies. Dessa teknikskiften kommer att ha stor påverkan på företagsstrategier och affärsmodeller.

 

The Power of Perspective

"PwC ger dig rätta förutsättningarna för framgång idag och i framtiden. Tillsammans gör vi det möjligt."

Fredrik Lindblad, Global Experience Consulting Leader, PwC Sverige

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Nils Thunberg

Nils Thunberg

Partner Digital & Cloud transformation, PwC Sverige

Tel 0733-37 75 11

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad

Strategy & Innovation, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide