Hantera de höga förändringskraven med välmeriterad partner

Förändringstrycket på den offentliga sektorn är enormt. Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är några av utmaningarna, och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Vi hjälper er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och få mer konkret nytta för pengarna.


Vinster i välfärden – effekter på välfärdsföretag

Det första delbetänkandet om vinster i välfärden skulle betyda väsentliga och negativa förändringar för ägandet och företagandet för privata företag.

Offentlig sektor på PwC

PwC:s vision är ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. Vi arbetar brett med verksamhets- och organisationsförbättringar samt ett tryggt informationssamhälle. Under den devisen bidrar vi till en god samhällsutveckling inom väldigt många områden på väldigt många olika sätt.

Ett gränslöst samhälle 2025

Digitaliseringen är vår tids största förändringskraft. Inom offentlig sektor levereras allt mer service till medborgarna via de digitala kanalerna. Utvecklingen av e-legitimationer har därför en avgörande roll för att medborgare på ett säkert sätt ska kunna identifiera sig i myndigheternas e-tjänster.

Capital project and infrastructure spending outlook: Agile strategies for changing markets

Kortsiktiga utmaningar, långsiktiga möjligheter – I takt med att den globala makroekonomiska situationen försvagas till följd av politisk instabilitet och oro, försvåras även läget för att i det korta perspektivet göra långsiktiga investeringar i infrastruktur.

Insights into transformation – Seven lessons for the public sector

I denna rapport från Nya Zeeland ser vi att fokus på medborgaren som kund har ökat, men att det fortfarande finns behov av ledande chefer som inte bara är inriktade på teknikomvandling, utan även på hur vi kan betjäna medborgarna på ett bättre sätt.

Cities of Opportunity

Rapporten omfattar trettio utvalda världsstäder och varje stad analyseras utifrån tio olika områden som sammantaget utgör en stads attraktionskraft.

iUrban: Hållbara och konkurrenskraftiga städer genom distribuerat ledarskap

Vad består bra stadsledarskap av? Vilka är stadens ledare och hur agerar de? Vilka processer, strategier och taktiker blir allt viktigare? Och hur påverkar de olika ledartyperna framtiden i städerna?

Jon Arwidson

Ansvarig Partner Offentlig sektor

0709-29 31 02
LinkedIn | E-mail

Anders Christensson

Partner Advisory Services

0709-29 38 39
LinkedIn | E-mail