Finansiell redovisning och rapportering

Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS)

Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi er vid kapitalmarknadstransaktioner, bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering samt hjälper er med utmaningar inom en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2. Vi arbetar med konsultverksamhet inom redovisning och finansiell rapportering vid företagsförvärv, konsolidering, carve-outs, omstrukturering, kapitaltäckning samt CFO stöd.


Tjänster och nyckelkompetenser

Kompetenser

Våra tjänster och nyckelkompetenser består av följande sex servicelinjer inom CMAAS.

  • Regelverk, Comfort, Prospekt
  • Redovisningsförändringar
  • Börsfähighet
  • Redovisningsrådgivning
  • CFO Support
  • Extern rapportering

Redovisningsförändringar

Implementering och kvalitetskontroll av nya redovisningsstandarder, (t.ex. IFRS 9, 15, 16 och 17).

IFRS-konverteringar t.ex. från svenska redovisningsregler till IFRS och förstudier av effekterna vid övergång till nya.

 

Läs mer om IFRS

Redovisningsrådgivning

Rådgivning i samband med förvärv, carve-outs, omstruktureringar, kapitalanskaffning och andra transaktioner. Redovisning i treasury-verksamheter. Proformaredovisning.Stöd i komplexa redovisningsfrågor inom IFRS, K2 och K3. Stöd för att försäkra överensstämmelse med redovisningsregelverk och förbättring av redovisningsrutiner och processer.

Kontakt: Sofia Sköld och Anna Lindén
mail: sofia.skold@pwc.com och anna.linden@pwc.com
 

 

Extern rapportering

Framtagande, support och kontroll av externa rapporter inklusive finansiella rapporter (delårsrapporter och årsredovisningar), bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter och digital rapportering (XBRL).

Kontaktperson: Anna Lindén
Mail: anna.linden@pwc.com

CFO Support

Effektiviseringar av processer och rutiner kopplade till ekonomiorganisationen. Rådgivning och stöd i frågor rörande planering, styrning och uppföljning (t.ex. affärsplan, budget, prognos och rapportering). Stöd i utveckling av styrdokument (t.ex. Ekonomihandbok, Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner).

Kontaktperson: Jon Widefjaell
Email: jon.widefjaell@pwc.com

Regelverk, comfort, prospekt

Regelverk, comfort letter-tjänster, prospekt

Rådgivning i samband med upprättande av prospekt, bland annat med avseende på proformaredovisning, prognoser och nya eller omarbetade finansiella rapporter som ska inkluderas i prospekt men även också generell rådgivning kring prospekt i stort. Stöd i dialogen avseende på utformningen/innehållet i prospekt med Finansinspektionen och andra intressenter.

Kontaktperson: Jonas Selberg 
Mail: jonas.selberg@pwc.com

Frågor vid marknadsnotering

Börsfähighet och support i bolagsstyrningsfrågor Stöd i utvecklingen eller uppdateringen  av ramverk för bolagsstyrning, t.ex. policyhantering, riskhantering och informationssäkerhet och IT.

Läs mer om IPO:s
Finansiell rapportering

Debattartikel på Realtid.se av PwC:s Per Thorling och Anna Lindén:

EU:s krav på digitala årsredovisningar kräver action nu

Läs hela artikeln här >>

Kvalitet och trovärdighet i er finansiella rapportering

Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi er vid kapitalmarknadstransaktioner, bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering och hjälper er med utmaningar inom en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2.

Rapporter och analyser direkt i din inbox.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dialog


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Sofia Sköld

Partner, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide