Redovisning – vad innebär det?

Vad är redovisning?

Syftet med redovisningen är att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information.

Redovisningsområden

Redovisning kan delas upp i flera områden som ekonomistyrning, extern revision, finansiell redovisning och skatteredovisning.

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål och att förverkliga företagets strategi.

Extern revision ska uppfylla de regulatoriska riktlinjerna och branschpraxis.

Skatteredovisning ska följa aktuell lagstiftning.

Finansiell redovisning fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer. Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk.

"Syftet med redovisningen är att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information"

Förbättrad redovisning och ekonomiadministration med Sveriges största redovisningsbyrå

PwC hjälper mindre och medelstora företag med löpande redovisning, det vill säga den dagliga bokföringen av företagets ekonomiska verifikationer. Men vi hjälper också många med att upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer.

Våra redovisningsspecialister har breda kontaktnät och positioner i olika normgivande organ

Bland våra medarbetare finns ledamöter i FAR:s policygrupp för redovisning, Rådet för finansiell rapportering, Bokföringsnämnden, EFRAG och IFRIC.

 

Exempel på redovisningstjänster


Löpande bokföring

 • Löpande bokföring
 • Kundfakturor
 • Leverantörsfakturor
 • Löneadministration
 • Bokföringsprogram online


Bokslut, deklarationer och årsredovisning

 • Bokslut, deklarationer och årsredovisning


Ekonomisk uppföljning och analys

 • Kassaflödesanalyser
 • Nyckeltalsanalyser och branschjämförelser
 • Resultatbudget och prognos
 • Utredningar och analyser
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • Genomlysning av ekonomifunktionen

Ekonomiavdelning

 • In- och outsourcing


Finansiell rapportering

 • K3 regelverket på plats - vad behöver du veta?
 • Redovisningsfrågor
 • IFRS
 • Hållbarhetsredovisning
 • Redovisningskonverteringar
 • Transaktioner i samband med förvärv
 • Specifika redovisningsfrågor
 • Kvalitetssäkring av finansiella rapporter
 • Frågor vid marknadsnotering
 • Utbildning och seminarier i redovisning och revision


Onlinetjänster

 • MyBusiness

Redovisning i större företag

Till större företag bidrar vi framförallt med särskild rådgivning för mer komplexa redovisningsfrågor. Det kan exempelvis gälla börsnoteringar, omfattande omstruktureringar eller hur företag kan förtydliga sina redovisningsprinciper i årsredovisningen, exempelvis kring hållbar utveckling och etiska koder.

Redovisning i mindre företag

I affärsplattformen PwC MyBusiness kan du bokföra, tidrapportera och administrera allt på ett och samma ställe.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Affärsplattformen MyBusiness på två minuter

Kontakta oss

Kundcenter
Kontakta oss
Tel 010-212 50 00
Email

Följ oss