17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Asset Management industry

2014-02-06

Företagsledare inom kapitalförvaltning är betydligt mer optimistiska om sina framtidsutsikter än förra året. Lite mer än hälften av alla tillfrågade tror att ekonomin kommer att förbättras under de närmaste tolv månaderna. Och gäller det tre år framöver så blir svaren ännu mer positiva.

De flesta kapitalförvaltningsbolag investerar för framtiden med planer att utöka sin personalstyrka, investera i ny teknologi och öppna för olika slags samarbeten. Sammanfattningsvis planerar företagsledarna för en långvarig uppgång för sina bolag.

Rapporten sammanfattar de största utmaningarna som världens företagsledare inom kapitalförvaltning står inför och hur de ser på framtiden. Rapporten baseras på en undersökning med 123 intervjuer med chefer i 35 olika länder samt en djupintervju med Stephen A. Schwarzman, grundare till Blackstone.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management

Tel 0709-29 33 09

Daniel Algotsson

Daniel Algotsson

Partner

Tel 0709-29 37 54

Följ oss i sociala medier